Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Rechtsanwaelte Reiser & Coll.

Tunnistenumero rekisterissä: 63141508713-84
Rekisteröintipäivä: 6.5.2012 16:37:51

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.4.2014 8:11:53
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.4.2014 8:11:53


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Rechtsanwaelte Reiser & Coll.
Lyhenne: ReiserLaw
Organisaation oikeudellinen muoto: Freiberuflicher Rechtsanwalt
Internet-osoite: http://www.ReiserLaw.eu

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Lakiasiaintoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Klaus P. Reiser
Tehtävä organisaatiossa: Freiberuflicher Rechtsanwalt

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Klaus P. Reiser
Tehtävä organisaatiossa: Freiberuflicher Rechtsanwalt

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Heiligenbreite  52
88662 Überlingen
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 7551 95140
Faksinumero: (+49) 75551 951420
Muita yhteystietoja: kooperiert in
Cottyn
Boulevard de Waterloo 34
1000 Brussels

Fon: +32 2 626 21 60
Fax: +32 2 646 00 08

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Rechtsberatung und Interessenvertretung wirtschaftlicher Unternehmen und NGO's hinsichtlich europarechtlicher Fragestellungen.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Erörterung und Begleitung in Fördervorhaben
Vertretung in EU-Verwaltungsverfahren
fortlaufende Beratung zum EU Recht, insbesondere Handels- und Gesellschaftsrecht
Nachhaltigkeitsdebatte

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Urheilu
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
JurisConsult: europäische Vereinigung kleiner und mittlerer Rechtsanwaltskanzleien

ELS: European Law Society Vereinigung europarechtlich ausgebildeter Juristen

DACH: Europäische Anwaltsvereinigung

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 50000  € - < 100000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Diehl Aerospace GmbH
 • Widemann Bodensee-Kelterei GmbH
 • Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH
 • Kenny S. GmbH
 • Jung Poly-Kontakt GmbH

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.