Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Helsinki Foundation for Human Rights

Numărul de identificare din Registru: 63048286125-02
Data înscrierii: 30.06.2011 16:04:54

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 03.06.2014 09:37:03
Data ultimei actualizări anuale: 03.06.2014 09:37:03


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Helsinki Foundation for Human Rights
Acronim: HFHR
Statut juridic: foundation
Site internet: http://www.hfhrpol.waw.pl/

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Danuta Przywara
Funcţie: President of the board

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Dominika Bychawska-Siniarska
Funcţie: lawyer, project coordinator

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Zgoda  11
00-018 Warszawa
POLONIA
Numărul de telefon: (+48) 828 10 08
Număr de fax: (+48) 556 44 50
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) is a non-governmental organization established in 1989 in order to promote human rights and the rule of law as well as to contribute to the development of an open society in Poland.
Its creation was preceded by the seven year of activity of the Helsinki Committee in Poland, which existed in the underground since 1982.
One of the activities of HFHR includes participating in legal actions undertaken for the public interest such as representing parties and preparing legal submissions to national and international courts and tribunals. Another activity is advocacy for changes of laws or practices which violate human rights.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


HFHR appealed on several occasions to Polish Members of the European Parliament. Cases concerned the new media law in Hungary and the human rights violation in Belarus. All letters are available on the website. HFHR participated in the consultations concerning data retention.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri Interne
 • Extindere
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 50
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • POLONIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
HFHR is a member of the Human Rights House Network, DARE network and a member of the EU Fundamental Rights Agency Platform.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 1.982.571
din care finanţare publică: 1.954.635
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 1.224.592
- din surse naţionale: 642.288
- din surse locale/regionale:
National Endowment for Democracy : 87.755
din alte surse: 27.936
- donaţii: 27.936
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.