Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Helsinki Foundation for Human Rights

Inschrijvingsnummer in het register 63048286125-02
Inschrijvingsdatum: 30-6-11 16:04:54

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 3-6-14 9:37:03
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 3-6-14 9:37:03


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Helsinki Foundation for Human Rights
Acroniem: HFHR
Rechtsvorm: foundation
Website: http://www.hfhrpol.waw.pl/

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Danuta Przywara
Functie: President of the board

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Dominika Bychawska-Siniarska
Functie: lawyer, project coordinator

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Zgoda  11
00-018 Warszawa
POLEN
Telefoon: (+48) 828 10 08
Faxnummer: (+48) 556 44 50
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) is a non-governmental organization established in 1989 in order to promote human rights and the rule of law as well as to contribute to the development of an open society in Poland.
Its creation was preceded by the seven year of activity of the Helsinki Committee in Poland, which existed in the underground since 1982.
One of the activities of HFHR includes participating in legal actions undertaken for the public interest such as representing parties and preparing legal submissions to national and international courts and tribunals. Another activity is advocacy for changes of laws or practices which violate human rights.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


HFHR appealed on several occasions to Polish Members of the European Parliament. Cases concerned the new media law in Hungary and the human rights violation in Belarus. All letters are available on the website. HFHR participated in the consultations concerning data retention.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Binnenlandse zaken
 • Informatiemaatschappij
 • Justitie en grondrechten
 • Uitbreiding van de EU
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 50
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • POLEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
HFHR is a member of the Human Rights House Network, DARE network and a member of the EU Fundamental Rights Agency Platform.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 1.982.571
waarvan gefinancierd door de overheid: 1.954.635
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 1.224.592
- nationale overheid: 642.288
- subnationale overheden:
National Endowment for Democracy : 87.755
waarvan uit andere bronnen: 27.936
- giften: 27.936
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.