Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Helsinki Foundation for Human Rights

Identifikavimo numeris Registre: 63048286125-02
Registracijos data: 30/06/2011 16:04:54

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 03/06/2014 09:37:03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 03/06/2014 09:37:03

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Helsinki Foundation for Human Rights

HFHR

foundation

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Zgoda, 11
00-018 Warszawa
LENKIJA

(+48) 828 10 08

(+48) 556 44 50

    Teisiškai atsakingas asmuo

Danuta Przywara

President of the board

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Dominika Bychawska-Siniarska

lawyer, project coordinator

    Tikslai ir uždaviniai

The Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) is a non-governmental organization established in 1989 in order to promote human rights and the rule of law as well as to contribute to the development of an open society in Poland.
Its creation was preceded by the seven year of activity of the Helsinki Committee in Poland, which existed in the underground since 1982.
One of the activities of HFHR includes participating in legal actions undertaken for the public interest such as representing parties and preparing legal submissions to national and international courts and tribunals. Another activity is advocacy for changes of laws or practices which violate human rights.

  • Europos
  • valstybės

    Veikla

HFHR appealed on several occasions to Polish Members of the European Parliament. Cases concerned the new media law in Hungary and the human rights violation in Belarus. All letters are available on the website. HFHR participated in the consultations concerning data retention.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • ES plėtra
  • Informacinė visuomenė
  • Teisingumo ir pagrindinių teisių
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vidaus reikalų

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

50

  • LENKIJA

HFHR is a member of the Human Rights House Network, DARE network and a member of the EU Fundamental Rights Agency Platform.

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

1 982 571 €

1 954 635 €

 €

1 224 592 €

642 288 €

 €

87 755 €

27 936 €

27 936 €

 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.