Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Helsinki Foundation for Human Rights

Identifikavimo numeris Registre: 63048286125-02
Registracijos data: 11.6.30 16.04.54

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.3 09.37.03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.3 09.37.03


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Helsinki Foundation for Human Rights
Akronimas: HFHR
Teisinis statusas: foundation
Svetainė: http://www.hfhrpol.waw.pl/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Danuta Przywara
Pareigos: President of the board

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dominika Bychawska-Siniarska
Pareigos: lawyer, project coordinator

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Zgoda  11
00-018 Warszawa
LENKIJA
Telefono numeris: (+48) 828 10 08
Faksas: (+48) 556 44 50
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) is a non-governmental organization established in 1989 in order to promote human rights and the rule of law as well as to contribute to the development of an open society in Poland.
Its creation was preceded by the seven year of activity of the Helsinki Committee in Poland, which existed in the underground since 1982.
One of the activities of HFHR includes participating in legal actions undertaken for the public interest such as representing parties and preparing legal submissions to national and international courts and tribunals. Another activity is advocacy for changes of laws or practices which violate human rights.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


HFHR appealed on several occasions to Polish Members of the European Parliament. Cases concerned the new media law in Hungary and the human rights violation in Belarus. All letters are available on the website. HFHR participated in the consultations concerning data retention.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • ES plėtra
 • Informacinė visuomenė
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus reikalų

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 50
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • LENKIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
HFHR is a member of the Human Rights House Network, DARE network and a member of the EU Fundamental Rights Agency Platform.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 1 982 571
viešųjų lėšų dalis: 1 954 635
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 1 224 592
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 642 288
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
National Endowment for Democracy : 87 755
iš kitų finansavimo šaltinių: 27 936
- dovanotos lėšos: 27 936
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.