Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Creis-terminal

Identitātes numurs Reģistrā: 62917664878-15
Reģistrācijas datums: 11.3.1 10:37:43

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.23.12 23:06:49
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.23.12 23:06:49


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Creis-terminal
Akronīms:
Juridiskais statuss: association loi de 1920
Tīmekļa vietne: http://www.lecreis.org

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Geneviève VIDAL
Amats présidente

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Chantal RICHARD
Amats Vice-présidente

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: avenue JB Clément  99
Villetaneuse 93430
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 149403333
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Le CREIS est une association loi de 1901 créée en France en mars 1984. Il s'est développé ensuite dans l'espace francophone et en Europe.

Il a pour objectifs principaux de :

* Réaliser et diffuser des recherches concernant les multiples interactions entre les Technologies de l'Information et de la Communication et la Société.
* Confronter les expériences pédagogiques et faciliter les échanges autour du thème "Informatique et Société".
* Organiser des actions de sensibilisation aux conséquences sociales, économiques, politiques, juridiques, culturelles de l'informatisation de la société, auprès de publics variés (colloques, journées d'étude, rencontres-débats...) .
* Agir auprès des organismes public ou privés.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Le CREIS est une association loi de 1901 créée en France en mars 1984. Il s'est développé ensuite dans l'espace francophone et en Europe.

Il a pour objectifs principaux de :

* Réaliser et diffuser des recherches concernant les multiples interactions entre les Technologies de l'Information et de la Communication et la Société.
* Confronter les expériences pédagogiques et faciliter les échanges autour du thème "Informatique et Société".
* Organiser des actions de sensibilisation aux conséquences sociales, économiques, politiques, juridiques, culturelles de l'informatisation de la société, auprès de publics variés (colloques, journées d'étude, rencontres-débats...) .
* Agir auprès des organismes public ou privés.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 50
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Veille sur la protection des données personnelles

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Informācijas sabiedrība
 • Pētniecība un tehnoloģija

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 50
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • ITĀLIJA

 • KANĀDA
 • SENEGĀLA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 3 500
tostarp publiskais finansējums: 3 500
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 3 500
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.