Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

JURISTAX

Id-nummer i registret: 62756837560-41
Registreringsdag: 27/12/2011 23:29:58

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 03:13:09
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 03:13:09
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

JURISTAX

JT

SPRL

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

CHAUSSEE DE VIESVILLE, 148
6041 GOSSELIES
BELGIEN

(+32) 476394113

    Juridiskt ansvarig

JEAN PIERRE RIQUET

CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

    Person med ansvar för EU-kontakterna

JEAN PIERRE RIQUET

CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

    Mål och uppdrag

Participer au débat européen et apporter notre potentielle contribution
Etre informer et transmettre les informations à nos membres
Partager notre expérience professionnelle dans les PME et microentités

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

TVA


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Information objective et pertinente à nos membres des actions de la Commission, du Parlement, du Conseil et des autres institutions européennes.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Utbildning

    Medlemskap

Membre de IFA Association fiscale internationale, de l'Académie fiscale et du Groupe export de l'Ordre des Experts-comptables français

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € och < 99 999 €

>= 100 000 € och < 499 999 €

Pas de représentation active

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Déontologie professionnelle