Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

JURISTAX

Inschrijvingsnummer in het register 62756837560-41
Inschrijvingsdatum: 27-12-11 23:29:58

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 30-11-13 14:28:04
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 30-11-13 14:22:29


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: JURISTAX
Acroniem: JT
Rechtsvorm: SPRL
Website: http://www.juristax.be

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  JEAN PIERRE RIQUET
Functie: CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  JEAN PIERRE RIQUET
Functie: CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor CHAUSSEE DE VIESVILLE  148
6041 GOSSELIES
BELGIË
Telefoon: (+32) 476394113
Faxnummer: (+32) 26124452
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Participer au débat européen et apporter notre potentielle contribution
Etre informer et transmettre les informations à nos membres
Partager notre expérience professionnelle dans les PME et microentités
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Information objective et pertinente à nos membres des actions de la Commission, du Parlement, du Conseil et des autres institutions européennes.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Handel
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Ondernemingen
 • Onderwijs

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Membre de IFA Association fiscale internationale, de l'Académie fiscale et du Groupe export de l'Ordre des Experts-comptables français

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
< 50000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • COMPTANT
 • EUROPOOL

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.