Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

JURISTAX

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 62756837560-41
Data Reġistrazzjoni: 27/12/2011 23:29:58

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/11/2013 14:28:04
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 30/11/2013 14:22:29


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: JURISTAX
Akronimu: JT
Statut legali: SPRL
Websajt: http://www.juristax.be

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  JEAN PIERRE RIQUET
Kariga: CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  JEAN PIERRE RIQUET
Kariga: CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 148 CHAUSSEE DE VIESVILLE 
GOSSELIES 6041
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 476394113
Numru tal-faks: (+32) 26124452
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Participer au débat européen et apporter notre potentielle contribution
Etre informer et transmettre les informations à nos membres
Partager notre expérience professionnelle dans les PME et microentités
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Information objective et pertinente à nos membres des actions de la Commission, du Parlement, du Conseil et des autres institutions européennes.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Membre de IFA Association fiscale internationale, de l'Académie fiscale et du Groupe export de l'Ordre des Experts-comptables français

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • COMPTANT
 • EUROPOOL

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.