Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Provincie Noord-Brabant

Numărul de identificare din Registru: 62636428022-47
Data înscrierii: 08/02/2012 17:52:37

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 01/04/2015 17:03:21
Data ultimei actualizări anuale: 01/04/2015 17:03:21
Data-limită pentru următoarea actualizare: 01/04/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Provincie Noord-Brabant

publiekrechterlijk

    Secțiunea de înregistrare

VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.

Structuri regionale

    Date de contact

Brabantlaan, 1
5200 MC 's Hertogenbosch
ȚĂRILE DE JOS

(+31) 736812812

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Doamna  Elisabeth Koch-Van der Spek

Hoofd Bureau Internationale Zaken

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Domnul  Lambertus Schampers

EU-vertegenwoordiger

    Obiective şi misiuni

De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

 • european
 • naţional
 • regional/local

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

EFSI Juncker Investeringsplan, Herziening Witboek Transport, Better Regulation, Urban Agenda, Industriepakket, Smart Mobility, TEN-T

Seminar in aanloop van Nederlands EU voorzitterschap, Open Days 2015, Uitrol Europese programma's in kader EFRO, Deelname aan Vanguard Initiative netwerk, Betrokkenheid bij NL Investeringsplatform in kader 'Junckerplan'.


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

100%: 10  

10

10

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

    Membri și afiliere

1.200

 • BELGIA

De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's en het netwerk Districts of Creativity.

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

1.012.700.000 €

446.800.000 €

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

320.000.000 €

126.800.000 €

565.900.000 €

245.000.000 €

33.000.000 €

3.200.000 €

50.000.000 €

32.800.000 €

191.900.000 €

10.000.000 €

Geen

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.