Navigationsleiste

Weitere Extras    Profil der Organisation

Provincie Noord-Brabant

Registriernummer: 62636428022-47
Anmeldungsdatum: 08/02/2012 17:52:37

Die Angaben zu diesem Rechtssubjekt wurden zuletzt geändert am: 01/04/2015 17:03:21
Das Datum der letzten jährlichen Aktualisierung war: 01/04/2015 17:03:21
Nächste Aktualisierung spätestens fällig am: 01/04/2016

    Eingeschriebene Organisation oder Einzelperson

Provincie Noord-Brabant

publiekrechterlijk

    Registrierungskategorie

VI - Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden, andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten

Regionale Strukturen

    Adresse

Brabantlaan, 1
5200 MC 's Hertogenbosch
NIEDERLANDE

(+31) 736812812

    Person mit rechtlicher Verantwortung

Frau  Elisabeth Koch-Van der Spek

Hoofd Bureau Internationale Zaken

    Mit EU-Beziehungen beauftragte Person

Herr  Lambertus Schampers

EU-vertegenwoordiger

    Ziele und Aufgaben

De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

 • europäisch
 • national
 • regional/lokal

    In den Anwendungsbereich des Registers fallende spezielle Tätigkeiten

EFSI Juncker Investeringsplan, Herziening Witboek Transport, Better Regulation, Urban Agenda, Industriepakket, Smart Mobility, TEN-T

Seminar in aanloop van Nederlands EU voorzitterschap, Open Days 2015, Uitrol Europese programma's in kader EFRO, Deelname aan Vanguard Initiative netwerk, Betrokkenheid bij NL Investeringsplatform in kader 'Junckerplan'.


 

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

    Zahl der Personen, die an den im obigen Kasten beschriebenen Tätigkeiten beteiligt sind

100%: 10  

10

10

    Personen, die für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert sind

Keine akkreditierten Personen

    Interessenbereiche

 • Binnenmarkt
 • Energie
 • Forschung und Technologie
 • Haushalt
 • Informationsgesellschaft
 • Jugend
 • Klimaschutz
 • Kultur
 • Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
 • Öffentliche Gesundheit
 • Regionalpolitik
 • Sport
 • Transeuropäische Netze
 • Umwelt
 • Unternehmen
 • Verbraucher
 • Verkehr
 • Wettbewerb
 • Wirtschaft und Finanzen

    Mitgliedschaft und Zugehörigkeit

1.200

 • BELGIEN

De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's en het netwerk Districts of Creativity.

    Angaben zu den Finanzen

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

1.012.700.000 €

446.800.000 €

Während des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs keine Finanzmittel von den EU-Organen erhalten

320.000.000 €

126.800.000 €

565.900.000 €

245.000.000 €

33.000.000 €

3.200.000 €

50.000.000 €

32.800.000 €

191.900.000 €

10.000.000 €

Geen

    Verhaltenskodex

Mit der Registrierung hat die Organisation den Verhaltenskodex des Transparenzregisters unterzeichnet.