Navigationsleiste

Weitere Extras

 • Druckversion
 • Text verkleinern
 • Text vergrößern
 • kontrastreiche Version
 • Standardfarbe wählen
Profil der Organisation

Provincie Noord-Brabant

Registriernummer: 62636428022-47
Anmeldungsdatum: 08.02.12 17:52:37

Die letzte Änderung der Angaben zu dieser Organisation datiert vom 16.01.14 13:02:49
Das Datum der letzten jährlichen Aktualisierung war: 16.01.14 13:02:49


Eingeschriebene Organisation oder Einzelperson

Name oder Firmenname: Provincie Noord-Brabant
Akronym:
Rechtlicher Status: publiekrechterlijk
Internetadresse: http://www.brabant.nl

Bereiche

Bereich: IV – Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden, andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten
… oder genauer gesagt: Lokale, regionale und kommunale Behörden (subnationale Ebene)

Person mit rechtlicher Verantwortung

Vorname, Name: Frau  Elisabeth Koch-Van der Spek
Funktion: Hoofd Bureau Internationale Zaken

Dauerhaft mit EU-Beziehungen beauftragte Person

Vorname, Name: Herr  Lambertus Schampers
Funktion: EU-vertegenwoordiger

Adresse:

Adresse des Sitzes der Organisation: Brabantlaan  1
5200 MC 's Hertogenbosch
NIEDERLANDE
Telefonnummer: (+31) 736812812
Faxnummer: (+31) 736141115
Adresszusätze: De provincie Noord-Brabant is een Nederlandse overheidsorganisatie met een vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (Trierstraat 59-61 1040).

Ziele und Aufgaben

Ziele und Aufgaben der Organisation: De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.
Die Interessen der Organisation sind auf folgender Ebene/auf folgenden Ebenen anzusiedeln:
 • regional
 • national
 • europäisch

Anzahl der Personen, die an Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters beteiligt sind

Anzahl der Personen: 2
Zusätzliche Informationen:

Personen, die für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert sind

Keine akkreditierten Personen

Tätigkeiten

Wichtigste EU-Initiativen, die im Vorjahr durch Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters abgedeckt wurden :


Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

Interessengebiete für E-Mail-Benachrichtigungen zu Konsultationen und Fahrplänen („Roadmaps“)

Von der Organisation angegebene Interessenschwerpunkte:
 • Binnenmarkt
 • Energie
 • Forschung und Technologie
 • Haushalt
 • Informationsgesellschaft
 • Jugend
 • Klimaschutz
 • Kultur
 • Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
 • Öffentliche Gesundheit
 • Regionalpolitik
 • Sport
 • Transeuropäische Netze
 • Umwelt
 • Unternehmen
 • Verbraucher
 • Verkehr
 • Wettbewerb
 • Wirtschaft und Finanzen

Organisationsstruktur

Gesamtzahl der Mitglieder, die „natürliche Personen“ sind: 1.200
Anzahl der Mitgliedsorganisationen:
Mitgliedsorganisationen (Anzahl der Mitglieder) :
Die Organisation hat Mitglieder oder Vertretungen in folgenden Ländern:
 • BELGIEN

Zusätzliche Informationen:

Netzwerke

Angaben zur Mitgliedschaft der Organisation in Verbänden, Dachverbänden oder Netzwerken, wenn auch nur gelegentlich, Beschreibung der Verbindungen.
De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is (beoogd) lid van het Districts of Creativity Network en actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's.

Angaben zu den Finanzen

Geschäftsjahr: 01/2013 - 12/2013
Gesamtbudget: 1.012.700.000
davon öffentliche Finanzierung: 446.800.000
- aus EU-Mitteln:
- Öffentliches Auftragswesen:
- Zuschüsse:
- aus nationalen Mitteln: 320.000.000
- aus subnationalen Mitteln:
Renteopbrengst financieringsfunctie : 126.800.000
davon aus anderen Quellen: 565.900.000
- Zuwendungen:
- Mitgliedsbeiträge:
opcentiemen motorrijtuigenbelasting : 245.000.000
Provinciefonds : 33.000.000
Uitkeringen EU : 3.200.000
Reizigersopbrengst OV : 50.000.000
Dividenden : 32.800.000
Onttrekkingen aan reserves : 191.900.000
Leges en heffingen : 10.000.000
Geschätzte Kosten der direkten Lobbyarbeit der Organisation bei den EU-Organen für dieses Geschäftsjahr: >= 50000  € und < 100000  €
Weitere Angaben der Organisation zu den Finanzen im Sinne der Transparenz:

Geen

Verhaltenskodex

Mit der Registrierung hat die Organisation den Verhaltenskodex des Transparenzregisters unterzeichnet.