Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire

Tunnusnumber registris: 62619749171-91
Registreerimise kuupäev: 17.07.12 16:51:20

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.07.14 13:42:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.07.14 13:42:47


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire
Akronüüm: IGNES
Õiguslik vorm: Syndicat professionnel
Veebisait: http://www.ignes.fr

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Benoît Lavigne
Ametikoht: Délégué Général

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Guillaume Adam
Ametikoht: Responsable Affaires Règlementaires

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 17 rue de l'Amiral Hamelin 
75016 Paris
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33 0) 1 45 05 70 83
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: IGNES a pour mission de définir et de promouvoir une infrastructure énergétique et numérique, en termes de produits et solutions, pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, que ce soit dans le domaine du neuf ou de la rénovation. Ainsi, nos entreprises souhaitent prendre une part active aux débats sur les nouveaux enjeux pour lesquels des infrastructures performantes seront des conditions de succès : efficacité énergétique, sécurité des biens et des personnes, maintien à domicile, télésanté, voiture électrique,smart grid, bâtiment durable, villes "vertes"...
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Bâtiment
- Très Haut Débit
- Environnement

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Infoühiskond
  • Keskkond
  • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FIEEC
CECAPI
LightingEurope

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.