Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

Id-nummer i registret: 62619403301-73
Registreringsdag: 04/03/2010 17:45:04

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 31/03/2015 15:25:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 15:25:02
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

GEMA

Syndicat professionnel

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

de Saint-Pétersbourg, 9
75008 Paris
FRANKRIKE

(+33) 153041600

    Juridiskt ansvarig

Arnaud Chneiweiss

Secrétaire général

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Stéphane Tisserand

Responsable des Affaires publiques

    Mål och uppdrag

Le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) est le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance. Il défend une vision mutualiste des questions d’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et des organismes professionnels. Pour le compte de ses adhérents, le GEMA mène des études sur des problèmes techniques, économiques ou juridiques concernant l’assurance, la réassurance, l’environnement économique national et européen.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Directive Solvabilité 2; Projet de refonte de la directive intermédiation en assurances (DIA2); E-call; Règlement PRIIPs; Projet de statut de mutuelle européenne; Contrat d'assurance européen; catastrophes naturelles; droit des sociétés.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Syndicat professionnel, le GEMA représente les groupes et mutuelles suivants qui assurent collectivement plus d’une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois :

groupe AGPM Assurances, Altima Assurances, AMDM, AMF Mutuelle, BPCE Assurances, le Conservateur, Ethias AAM Droit commun, Groupe GMF, Groupama, groupe IMA, groupe Maaf, groupe Macif, MACSF, groupe MAE, groupe Maif, MAPA-Mutuelle d’assurance, groupe Matmut, MFA, MISPM, Monceau Assurances, Mutex, Natixis Assurances, Smacl Assurances, le Sou médical, Usu.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1   25%: 2

3

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 

    Medlemskap

Le GEMA est membre de l'AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), de SEE (Social Economy Europe), de l'ICMIF (International cooperative and mutual insurance federation)et de l'IDEC (Institut du droit européen de circulation).

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.