Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

Identifikačné číslo v Registri: 62619403301-73
Dátum registrácie: 04/03/2010 17:45:04

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 31/03/2015 15:25:02
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 31/03/2015 15:25:02
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 31/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

GEMA

Syndicat professionnel

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

de Saint-Pétersbourg, 9
75008 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 153041600

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Arnaud Chneiweiss

Secrétaire général

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Stéphane Tisserand

Responsable des Affaires publiques

    Ciele a poslanie

Le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) est le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance. Il défend une vision mutualiste des questions d’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et des organismes professionnels. Pour le compte de ses adhérents, le GEMA mène des études sur des problèmes techniques, économiques ou juridiques concernant l’assurance, la réassurance, l’environnement économique national et européen.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Directive Solvabilité 2; Projet de refonte de la directive intermédiation en assurances (DIA2); E-call; Règlement PRIIPs; Projet de statut de mutuelle européenne; Contrat d'assurance européen; catastrophes naturelles; droit des sociétés.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Syndicat professionnel, le GEMA représente les groupes et mutuelles suivants qui assurent collectivement plus d’une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois :

groupe AGPM Assurances, Altima Assurances, AMDM, AMF Mutuelle, BPCE Assurances, le Conservateur, Ethias AAM Droit commun, Groupe GMF, Groupama, groupe IMA, groupe Maaf, groupe Macif, MACSF, groupe MAE, groupe Maif, MAPA-Mutuelle d’assurance, groupe Matmut, MFA, MISPM, Monceau Assurances, Mutex, Natixis Assurances, Smacl Assurances, le Sou médical, Usu.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1   25%: 2

3

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Le GEMA est membre de l'AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), de SEE (Social Economy Europe), de l'ICMIF (International cooperative and mutual insurance federation)et de l'IDEC (Institut du droit européen de circulation).

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.