Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

Identifikavimo numeris Registre: 62619403301-73
Registracijos data: 04/03/2010 17:45:04

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/10/2014 11:04:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2014 12:33:26

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

GEMA

Syndicat professionnel

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

de Saint-Pétersbourg, 9
75008 Paris
PRANCŪZIJA

(+33) 153041600

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Arnaud Chneiweiss

Secrétaire général

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Stéphane Tisserand

Responsable des Affaires publiques

    Tikslai ir uždaviniai

Le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) est le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance. Il défend une vision mutualiste des questions d’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et des organismes professionnels. Pour le compte de ses adhérents, le GEMA mène des études sur des problèmes techniques, économiques ou juridiques concernant l’assurance, la réassurance, l’environnement économique national et européen.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

Syndicat professionnel, le GEMA représente les groupes et mutuelles suivants qui assurent collectivement plus d’une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois :

groupe AGPM Assurances, Altima Assurances, AMDM, AMF Mutuelle, BPCE Assurances, Ethias AAM Droit commun, Groupe GMF, groupe IMA, groupe Maaf, groupe Macif, groupe MAE, groupe Maif, MAPA-Mutuelle d’assurance, groupe Matmut, MFA, MISPM, Monceau Assurances, Mutex, Natixis Assurances, Smacl Assurances, le Sou médical, Usu.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

4

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Le GEMA est membre de l'AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), de SEE (Social Economy Europe), de l'ICMIF (International cooperative and mutual insurance federation)et de l'IDEC (Institut du droit européen de circulation).

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 600 000  € ir < 700 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.