Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Mexichem UK Limited

Numărul de identificare din Registru: 62573817008-43
Data înscrierii: 24.10.2011 17:28:13

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 01.10.2014 13:35:34
Data ultimei actualizări anuale: 01.10.2014 13:35:34


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Mexichem UK Limited
Acronim:
Statut juridic: Private Limited Company
Site internet: http://www.mexichemfluor.com/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors
Funcţie: Board of Directors

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors
Funcţie: Board of Directors

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: The Heath Business & Technical Park  0
WA7 4QX Runcorn Cheshire
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 1928518880
Număr de fax: (+44) 1928518818
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: At Mexichem Fluor, our mission is to make fluorine work for our customers and for the benefit of society, and to create real value through innovation, quality and the best levels of service in our industry. Mexichem Fluor is part of Mexichem, a leader in the chemical and petrochemical industry in Latin America, with more than 50 years of experience in the region and 27 years on the Mexican Stock Exchange (Bolsa de Valores de Mexico). Mexichem products are marketed worldwide and generate sales of more than USD 3 billion annually. For more information visit www.mexichemfluor.com
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


The Review of the F-Gas Regulation

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Energie
 • Mediu
 • Piaţă internă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Mexichem Fluor is, among others, a member of CEFIC, CIA (UK), EPEE, AFCE, BRA, IOR,

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.