Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Mexichem UK Limited

Numer identyfikacyjny w rejestrze 62573817008-43
Data rejestracji: 11-10-24 17:28:13

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-10-14 10:56:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-14 10:56:39


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Mexichem UK Limited
Nazwa skrócona:
Status prawny: Private Limited Company
Strona internetowa: http://www.mexichemfluor.com/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors
Pełniona funkcja: Board of Directors

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors
Pełniona funkcja: Board of Directors

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: The Heath Business & Technical Park  0
WA7 4QX Runcorn Cheshire
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 1928518880
Numer faksu: (+44) 1928518818
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: At Mexichem Fluor, our mission is to make fluorine work for our customers and for the benefit of society, and to create real value through innovation, quality and the best levels of service in our industry. Mexichem Fluor is part of Mexichem, a leader in the chemical and petrochemical industry in Latin America, with more than 50 years of experience in the region and 27 years on the Mexican Stock Exchange (Bolsa de Valores de Mexico). Mexichem products are marketed worldwide and generate sales of more than USD 3 billion annually. For more information visit www.mexichemfluor.com
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The Review of the F-Gas Regulation

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • energia
 • konkurencja
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Mexichem Fluor is, among others, a member of CEFIC, CIA (UK), EPEE

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.