Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Mexichem UK Limited

Идентификационен номер в Регистъра: 62573817008-43
Дата на регистрация: 11-10-24 17:28:13

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-10-1 13:35:34
Последната годишна актуализация е извършена на 14-10-1 13:35:34


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Mexichem UK Limited
Инициали:
Правен статут: Private Limited Company
Уебсайт: http://www.mexichemfluor.com/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors
Длъжност: Board of Directors

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors
Длъжност: Board of Directors

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: The Heath Business & Technical Park  0
WA7 4QX Runcorn Cheshire
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 1928518880
Факс: (+44) 1928518818
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: At Mexichem Fluor, our mission is to make fluorine work for our customers and for the benefit of society, and to create real value through innovation, quality and the best levels of service in our industry. Mexichem Fluor is part of Mexichem, a leader in the chemical and petrochemical industry in Latin America, with more than 50 years of experience in the region and 27 years on the Mexican Stock Exchange (Bolsa de Valores de Mexico). Mexichem products are marketed worldwide and generate sales of more than USD 3 billion annually. For more information visit www.mexichemfluor.com
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


The Review of the F-Gas Regulation

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Mexichem Fluor is, among others, a member of CEFIC, CIA (UK), EPEE, AFCE, BRA, IOR,

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.