Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Mexichem UK Limited

Идентификационен номер в Регистъра: 62573817008-43
Дата на регистрация: 24/10/2011 17:28:13

Информацията за този субект е била последно изменена на: 25/02/2015 11:15:33
Последната годишна актуализация е извършена на: 25/02/2015 11:15:33
Следваща актуализация най-късно до: 25/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Mexichem UK Limited

Private Limited Company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

The Heath Business & Technical Park,
Runcorn
Cheshire
WA7 4QX Runcorn Cheshire
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 1928518880

    Правно отговорно лице

Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors

Board of Directors

    Отговорник за отношенията с ЕС

Board of Directors Mexichem Fluor Board of Directors

Board of Directors

    Цели и задачи

At Mexichem Fluor, our mission is to make fluorine work for our customers and for the benefit of society, and to create real value through innovation, quality and the best levels of service in our industry. Mexichem Fluor is part of Mexichem, a leader in the chemical and petrochemical industry in Latin America, with more than 50 years of experience in the region and 27 years on the Mexican Stock Exchange (Bolsa de Valores de Mexico). Mexichem products are marketed worldwide and generate sales of more than USD 3 billion annually. For more information visit www.mexichemfluor.com

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Environmental Legislation covering greenhouse and ozone depleting gases
Competition Law
Sustainable use of materials
Research & Technology


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 2

2

0,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Действия в областта на климата
  • Енергетика
  • Конкуренция
  • Научни изследвания и технологии
  • Околна среда

    Членство

Mexichem Fluor is, among others, a member of CEFIC, CIA (UK), EPEE, AFCE, BRA, IOR, EFCTC

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.