Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

British Sky Broadcasting PLC

Tunnistenumero rekisterissä: 62536168216-12
Rekisteröintipäivä: 1.3.2012 12:08:36

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.2.2014 10:52:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.2.2014 10:52:24


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: British Sky Broadcasting PLC
Lyhenne: BSkyB
Organisaation oikeudellinen muoto: Public Limited Company
Internet-osoite: http://www.bskyb.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: James Conyers
Tehtävä organisaatiossa: General Counsel

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Philip Pilcher
Tehtävä organisaatiossa: Head of European Policy

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Grant Way  67
TW75QD Isleworth, Middlesex
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44207) 7053474
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: BSkyB Sky) operates a direct-to-home satellite (DTH) platform in the UK and Republic of Ireland. Sky retails pay-TV services over this platform, as well as over other (DSL and IPTV) networks to residential and commercial customers. Sky channels are also provided on a wholesale basis for distribution by cable in the UK and Ireland. Sky is also a broadband and telephony provider.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU initiatives related to the internal market and information society, justice and home affairs, energy and consumer affairs.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Urheilu

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Association of Commercial Television in Europe (ACT)
European Competitive Telecommunications Association (ECTA)
Digital Interoperability Forum (DIF)
Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 07/2012 - 06/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.