Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Vision and Strategies around the Baltic Sea

Id-nummer i registret: 62512341264-37
Registreringsdag: 27/02/2009 16:06:39

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 28/02/2014 09:44:17
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 28/02/2014 09:44:17

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Vision and Strategies around the Baltic Sea

VASAB

No legal entity

    Val av sektion

III – Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Elizabetes str., 19
LV - 1010 Riga
LETTLAND

(+371) 67350630

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Talis Linkaits

Head of Secretariat

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Baiba Redere

Office Manager

    Mål och uppdrag

VASAB - Vision and Strategies around the Baltic Sea - is an intergovernmental network of 11 countries of the Baltic Sea Region promoting cooperation on spatial planning and development in the Baltic Sea Region. It is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of 11 countries of the Baltic Sea Region, including Norway, Russia and Belarus.

VASAB focuses its work on the following issues:
Active influence on the preparation and the implementation of Baltic programmes for trans-national and cross-border territorial co-operation;
Active participation in the European process of territorial cohesion;
Stimulate and support projects that create model solutions in addressing common social, economical and ecological trends that have significant spatial effects;
Initiate and organize an exchange of knowledge and expertise on innovative spatial planning and development approaches, and to present and discuss these in international fora.

Europeiska

    Verksamhet

VASAB is the Horizontal Action Leader of the Horizontal Action „Spatial Planning” in the current EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Horizontal Action Leader facilitates the involvement of and cooperation with relevant stakeholders from the entire macro-region to implement and follow-up the Horizontal Action towards targets and indicators defined.
The overall task of the Horizontal Action "Spatial Planning" is to achieve territorial cohesion perspective of the BSR by 2030, i.e. the Region is a well-integrated and coherent macro-region, and it has overcome the socio-economic development divides between its individual parts and turned the global challenges into assets.
Strategic target of the Horizontal Action is to draw up and apply of trans-boundary, ecosystem-based Maritime Spatial Plans throughout the Region in 2020. It means the Baltic Sea countries should aim at developing national maritime spatial plans by applying an ecosystem-approach, and that the planning should be coherent across the borders which calls for close trans-boundary cooperation.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Regionalpolitik
 • Transporter 

    Medlemskap

0

Ministry of the Environment, DK(0),
Ministry of Architecture and Construction, BY(0),
Ministry of the Interior, EE(0),
Ministry of the Environment, FI(0),
Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DE(0),
Ministry of the Environmental Protection and Regional Development, LV(0),
Ministry of the Environment, LT(0),
Ministry of Local Government and Modernisation, NO(0),
Ministry of Infrastructure and Development, PL(0),
Ministry of Regional Development, RU(0),
Ministry of Enterprise, Energy and Communications, SE(0)

 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • POLEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND
 • NORGE
 • RYSSLAND
 • VITRYSSLAND

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

483 000 €

483 000 €

15 000 €

42 000 €

426 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

< 50 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.