Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Vision and Strategies around the Baltic Sea

Id-nummer i registret: 62512341264-37
Registreringsdag: 2009-02-27 16:06:39

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-28 09:44:17
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-28 09:44:17


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Vision and Strategies around the Baltic Sea
Förkortning: VASAB
Associationsform (rättslig ställning): No legal entity
Webbplats: http://www.vasab.org/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Talis Linkaits
Befattning: Head of Secretariat

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Baiba Redere
Befattning: Office Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Elizabetes str.  19
LV - 1010 Riga
LETTLAND
Telefon: (+371) 67350630
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: VASAB - Vision and Strategies around the Baltic Sea - is an intergovernmental network of 11 countries of the Baltic Sea Region promoting cooperation on spatial planning and development in the Baltic Sea Region. It is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of 11 countries of the Baltic Sea Region, including Norway, Russia and Belarus.

VASAB focuses its work on the following issues:
Active influence on the preparation and the implementation of Baltic programmes for trans-national and cross-border territorial co-operation;
Active participation in the European process of territorial cohesion;
Stimulate and support projects that create model solutions in addressing common social, economical and ecological trends that have significant spatial effects;
Initiate and organize an exchange of knowledge and expertise on innovative spatial planning and development approaches, and to present and discuss these in international fora.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


VASAB is the Horizontal Action Leader of the Horizontal Action „Spatial Planning” in the current EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Horizontal Action Leader facilitates the involvement of and cooperation with relevant stakeholders from the entire macro-region to implement and follow-up the Horizontal Action towards targets and indicators defined.
The overall task of the Horizontal Action "Spatial Planning" is to achieve territorial cohesion perspective of the BSR by 2030, i.e. the Region is a well-integrated and coherent macro-region, and it has overcome the socio-economic development divides between its individual parts and turned the global challenges into assets.
Strategic target of the Horizontal Action is to draw up and apply of trans-boundary, ecosystem-based Maritime Spatial Plans throughout the Region in 2020. It means the Baltic Sea countries should aim at developing national maritime spatial plans by applying an ecosystem-approach, and that the planning should be coherent across the borders which calls for close trans-boundary cooperation.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Regionalpolitik
 • Transporter 

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 11
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Ministry of the Environment, DK (0 Medlemmar)
 • Ministry of Architecture and Construction, BY (0 Medlemmar)
 • Ministry of the Interior, EE (0 Medlemmar)
 • Ministry of the Environment, FI (0 Medlemmar)
 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DE (0 Medlemmar)
 • Ministry of the Environmental Protection and Regional Development, LV (0 Medlemmar)
 • Ministry of the Environment, LT (0 Medlemmar)
 • Ministry of Local Government and Modernisation, NO (0 Medlemmar)
 • Ministry of Infrastructure and Development, PL (0 Medlemmar)
 • Ministry of Regional Development, RU (0 Medlemmar)
 • Ministry of Enterprise, Energy and Communications, SE (0 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • POLEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND

 • NORGE
 • RYSSLAND
 • VITRYSSLAND
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 483 000
därav offentlig finansiering: 483 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 15 000
- Bidrag: 42 000
- nationella källor: 426 000
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 0
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.