Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Vision and Strategies around the Baltic Sea

Numărul de identificare din Registru: 62512341264-37
Data înscrierii: 27.02.2009 16:06:39

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.02.2014 09:44:17
Data ultimei actualizări anuale: 28.02.2014 09:44:17


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Vision and Strategies around the Baltic Sea
Acronim: VASAB
Statut juridic: No legal entity
Site internet: http://www.vasab.org/

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Talis Linkaits
Funcţie: Head of Secretariat

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Baiba Redere
Funcţie: Office Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Elizabetes str.  19
LV - 1010 Riga
LETONIA
Numărul de telefon: (+371) 67350630
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: VASAB - Vision and Strategies around the Baltic Sea - is an intergovernmental network of 11 countries of the Baltic Sea Region promoting cooperation on spatial planning and development in the Baltic Sea Region. It is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of 11 countries of the Baltic Sea Region, including Norway, Russia and Belarus.

VASAB focuses its work on the following issues:
Active influence on the preparation and the implementation of Baltic programmes for trans-national and cross-border territorial co-operation;
Active participation in the European process of territorial cohesion;
Stimulate and support projects that create model solutions in addressing common social, economical and ecological trends that have significant spatial effects;
Initiate and organize an exchange of knowledge and expertise on innovative spatial planning and development approaches, and to present and discuss these in international fora.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


VASAB is the Horizontal Action Leader of the Horizontal Action „Spatial Planning” in the current EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Horizontal Action Leader facilitates the involvement of and cooperation with relevant stakeholders from the entire macro-region to implement and follow-up the Horizontal Action towards targets and indicators defined.
The overall task of the Horizontal Action "Spatial Planning" is to achieve territorial cohesion perspective of the BSR by 2030, i.e. the Region is a well-integrated and coherent macro-region, and it has overcome the socio-economic development divides between its individual parts and turned the global challenges into assets.
Strategic target of the Horizontal Action is to draw up and apply of trans-boundary, ecosystem-based Maritime Spatial Plans throughout the Region in 2020. It means the Baltic Sea countries should aim at developing national maritime spatial plans by applying an ecosystem-approach, and that the planning should be coherent across the borders which calls for close trans-boundary cooperation.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Energie
 • Pescuit şi acvacultură
 • Politică regională
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 11
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
 • Ministry of the Environment, DK (0 Membri)
 • Ministry of Architecture and Construction, BY (0 Membri)
 • Ministry of the Interior, EE (0 Membri)
 • Ministry of the Environment, FI (0 Membri)
 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DE (0 Membri)
 • Ministry of the Environmental Protection and Regional Development, LV (0 Membri)
 • Ministry of the Environment, LT (0 Membri)
 • Ministry of Local Government and Modernisation, NO (0 Membri)
 • Ministry of Infrastructure and Development, PL (0 Membri)
 • Ministry of Regional Development, RU (0 Membri)
 • Ministry of Enterprise, Energy and Communications, SE (0 Membri)
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • DANEMARCA
 • ESTONIA
 • FINLANDA
 • GERMANIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • POLONIA
 • SUEDIA

 • BELARUS
 • FEDERAȚIA RUSĂ
 • NORVEGIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 483.000
din care finanţare publică: 483.000
- din surse europene:
- Achiziții publice: 15.000
- Granturi: 42.000
- din surse naţionale: 426.000
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 0
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 0
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.