Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Vision and Strategies around the Baltic Sea

Inschrijvingsnummer in het register 62512341264-37
Inschrijvingsdatum: 27-2-09 16:06:39

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-2-14 9:44:17
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 28-2-14 9:44:17


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Vision and Strategies around the Baltic Sea
Acroniem: VASAB
Rechtsvorm: No legal entity
Website: http://www.vasab.org/

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Talis Linkaits
Functie: Head of Secretariat

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Baiba Redere
Functie: Office Manager

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Elizabetes str.  19
LV - 1010 Riga
LETLAND
Telefoon: (+371) 67350630
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: VASAB - Vision and Strategies around the Baltic Sea - is an intergovernmental network of 11 countries of the Baltic Sea Region promoting cooperation on spatial planning and development in the Baltic Sea Region. It is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of 11 countries of the Baltic Sea Region, including Norway, Russia and Belarus.

VASAB focuses its work on the following issues:
Active influence on the preparation and the implementation of Baltic programmes for trans-national and cross-border territorial co-operation;
Active participation in the European process of territorial cohesion;
Stimulate and support projects that create model solutions in addressing common social, economical and ecological trends that have significant spatial effects;
Initiate and organize an exchange of knowledge and expertise on innovative spatial planning and development approaches, and to present and discuss these in international fora.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


VASAB is the Horizontal Action Leader of the Horizontal Action „Spatial Planning” in the current EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Horizontal Action Leader facilitates the involvement of and cooperation with relevant stakeholders from the entire macro-region to implement and follow-up the Horizontal Action towards targets and indicators defined.
The overall task of the Horizontal Action "Spatial Planning" is to achieve territorial cohesion perspective of the BSR by 2030, i.e. the Region is a well-integrated and coherent macro-region, and it has overcome the socio-economic development divides between its individual parts and turned the global challenges into assets.
Strategic target of the Horizontal Action is to draw up and apply of trans-boundary, ecosystem-based Maritime Spatial Plans throughout the Region in 2020. It means the Baltic Sea countries should aim at developing national maritime spatial plans by applying an ecosystem-approach, and that the planning should be coherent across the borders which calls for close trans-boundary cooperation.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Energie
 • Regionaal beleid
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 11
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • Ministry of the Environment, DK (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of Architecture and Construction, BY (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of the Interior, EE (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of the Environment, FI (0 Ingeschrevenen)
 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DE (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of the Environmental Protection and Regional Development, LV (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of the Environment, LT (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of Local Government and Modernisation, NO (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of Infrastructure and Development, PL (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of Regional Development, RU (0 Ingeschrevenen)
 • Ministry of Enterprise, Energy and Communications, SE (0 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • LETLAND
 • LITOUWEN
 • POLEN
 • ZWEDEN

 • BELARUS
 • NOORWEGEN
 • RUSLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 483.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 483.000
- EU:
- Aanbestedingen: 15.000
- Subsidies: 42.000
- nationale overheid: 426.000
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 0
- giften: 0
- contributies van de leden: 0
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.