Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Vision and Strategies around the Baltic Sea

Identifikavimo numeris Registre: 62512341264-37
Registracijos data: 09.2.27 16.06.39

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.28 09.44.17
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.28 09.44.17


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Vision and Strategies around the Baltic Sea
Akronimas: VASAB
Teisinis statusas: No legal entity
Svetainė: http://www.vasab.org/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Talis Linkaits
Pareigos: Head of Secretariat

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Baiba Redere
Pareigos: Office Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Elizabetes str.  19
LV - 1010 Riga
LATVIJA
Telefono numeris: (+371) 67350630
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: VASAB - Vision and Strategies around the Baltic Sea - is an intergovernmental network of 11 countries of the Baltic Sea Region promoting cooperation on spatial planning and development in the Baltic Sea Region. It is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of 11 countries of the Baltic Sea Region, including Norway, Russia and Belarus.

VASAB focuses its work on the following issues:
Active influence on the preparation and the implementation of Baltic programmes for trans-national and cross-border territorial co-operation;
Active participation in the European process of territorial cohesion;
Stimulate and support projects that create model solutions in addressing common social, economical and ecological trends that have significant spatial effects;
Initiate and organize an exchange of knowledge and expertise on innovative spatial planning and development approaches, and to present and discuss these in international fora.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


VASAB is the Horizontal Action Leader of the Horizontal Action „Spatial Planning” in the current EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Horizontal Action Leader facilitates the involvement of and cooperation with relevant stakeholders from the entire macro-region to implement and follow-up the Horizontal Action towards targets and indicators defined.
The overall task of the Horizontal Action "Spatial Planning" is to achieve territorial cohesion perspective of the BSR by 2030, i.e. the Region is a well-integrated and coherent macro-region, and it has overcome the socio-economic development divides between its individual parts and turned the global challenges into assets.
Strategic target of the Horizontal Action is to draw up and apply of trans-boundary, ecosystem-based Maritime Spatial Plans throughout the Region in 2020. It means the Baltic Sea countries should aim at developing national maritime spatial plans by applying an ecosystem-approach, and that the planning should be coherent across the borders which calls for close trans-boundary cooperation.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Energetika
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 11
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Ministry of the Environment, DK (0 Nariai)
 • Ministry of Architecture and Construction, BY (0 Nariai)
 • Ministry of the Interior, EE (0 Nariai)
 • Ministry of the Environment, FI (0 Nariai)
 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DE (0 Nariai)
 • Ministry of the Environmental Protection and Regional Development, LV (0 Nariai)
 • Ministry of the Environment, LT (0 Nariai)
 • Ministry of Local Government and Modernisation, NO (0 Nariai)
 • Ministry of Infrastructure and Development, PL (0 Nariai)
 • Ministry of Regional Development, RU (0 Nariai)
 • Ministry of Enterprise, Energy and Communications, SE (0 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VOKIETIJA

 • BALTARUSIJA
 • NORVEGIJA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 483 000
viešųjų lėšų dalis: 483 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 15 000
- Dotacijos: 42 000
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 426 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 0
- dovanotos lėšos: 0
- narystės mokesčiai: 0
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.