Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Vision and Strategies around the Baltic Sea

Αριθμός μητρώου: 62512341264-37
ημερομηνία της εγγραφής: 27/2/2009 4:06:39 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 28/2/2014 9:44:17 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 28/2/2014 9:44:17 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Vision and Strategies around the Baltic Sea
Ακρωνύμιο: VASAB
Νομικό καθεστώς: No legal entity
Δικτυακός τόπος: http://www.vasab.org/

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Talis Linkaits
Θέση: Head of Secretariat

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Baiba Redere
Θέση: Office Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 19 Elizabetes str. 
LV - 1010 Riga
ΛΕΤΟΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+371) 67350630
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: VASAB - Vision and Strategies around the Baltic Sea - is an intergovernmental network of 11 countries of the Baltic Sea Region promoting cooperation on spatial planning and development in the Baltic Sea Region. It is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of 11 countries of the Baltic Sea Region, including Norway, Russia and Belarus.

VASAB focuses its work on the following issues:
Active influence on the preparation and the implementation of Baltic programmes for trans-national and cross-border territorial co-operation;
Active participation in the European process of territorial cohesion;
Stimulate and support projects that create model solutions in addressing common social, economical and ecological trends that have significant spatial effects;
Initiate and organize an exchange of knowledge and expertise on innovative spatial planning and development approaches, and to present and discuss these in international fora.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


VASAB is the Horizontal Action Leader of the Horizontal Action „Spatial Planning” in the current EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Horizontal Action Leader facilitates the involvement of and cooperation with relevant stakeholders from the entire macro-region to implement and follow-up the Horizontal Action towards targets and indicators defined.
The overall task of the Horizontal Action "Spatial Planning" is to achieve territorial cohesion perspective of the BSR by 2030, i.e. the Region is a well-integrated and coherent macro-region, and it has overcome the socio-economic development divides between its individual parts and turned the global challenges into assets.
Strategic target of the Horizontal Action is to draw up and apply of trans-boundary, ecosystem-based Maritime Spatial Plans throughout the Region in 2020. It means the Baltic Sea countries should aim at developing national maritime spatial plans by applying an ecosystem-approach, and that the planning should be coherent across the borders which calls for close trans-boundary cooperation.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ενέργεια
 • Μεταφορές
 • Περιφερειακή πολιτική

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 11
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • Ministry of the Environment, DK (0 Μέλη)
 • Ministry of Architecture and Construction, BY (0 Μέλη)
 • Ministry of the Interior, EE (0 Μέλη)
 • Ministry of the Environment, FI (0 Μέλη)
 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DE (0 Μέλη)
 • Ministry of the Environmental Protection and Regional Development, LV (0 Μέλη)
 • Ministry of the Environment, LT (0 Μέλη)
 • Ministry of Local Government and Modernisation, NO (0 Μέλη)
 • Ministry of Infrastructure and Development, PL (0 Μέλη)
 • Ministry of Regional Development, RU (0 Μέλη)
 • Ministry of Enterprise, Energy and Communications, SE (0 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΣΘΟΝΙΑ
 • ΛΕΤΟΝΙΑ
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 • ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 483.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 483.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 15.000
- Επιχορηγήσεις: 42.000
- από εθνική χρηματοδότηση: 426.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 0
- δωρεές: 0
- συνδρομές μελών: 0
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.