Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Vision and Strategies around the Baltic Sea

Identifikační číslo v rejstříku: 62512341264-37
Datum registrace: 27.2.09 16:06:39

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.2.14 9:44:17
Datum poslední roční aktualizace je 28.2.14 9:44:17


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Vision and Strategies around the Baltic Sea
Zkratka: VASAB
Právní forma No legal entity
Internetové stránky: http://www.vasab.org/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Talis Linkaits
Funkce: Head of Secretariat

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Baiba Redere
Funkce: Office Manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Elizabetes str.  19
LV - 1010 Riga
LOTYŠSKO
Telefon: (+371) 67350630
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: VASAB - Vision and Strategies around the Baltic Sea - is an intergovernmental network of 11 countries of the Baltic Sea Region promoting cooperation on spatial planning and development in the Baltic Sea Region. It is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of 11 countries of the Baltic Sea Region, including Norway, Russia and Belarus.

VASAB focuses its work on the following issues:
Active influence on the preparation and the implementation of Baltic programmes for trans-national and cross-border territorial co-operation;
Active participation in the European process of territorial cohesion;
Stimulate and support projects that create model solutions in addressing common social, economical and ecological trends that have significant spatial effects;
Initiate and organize an exchange of knowledge and expertise on innovative spatial planning and development approaches, and to present and discuss these in international fora.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


VASAB is the Horizontal Action Leader of the Horizontal Action „Spatial Planning” in the current EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Horizontal Action Leader facilitates the involvement of and cooperation with relevant stakeholders from the entire macro-region to implement and follow-up the Horizontal Action towards targets and indicators defined.
The overall task of the Horizontal Action "Spatial Planning" is to achieve territorial cohesion perspective of the BSR by 2030, i.e. the Region is a well-integrated and coherent macro-region, and it has overcome the socio-economic development divides between its individual parts and turned the global challenges into assets.
Strategic target of the Horizontal Action is to draw up and apply of trans-boundary, ecosystem-based Maritime Spatial Plans throughout the Region in 2020. It means the Baltic Sea countries should aim at developing national maritime spatial plans by applying an ecosystem-approach, and that the planning should be coherent across the borders which calls for close trans-boundary cooperation.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Doprava
 • Energetika
 • Regionální politika
 • Rybolov a akvakultura

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 11
Členské organizace (Počet členů) :
 • Ministry of the Environment, DK (0 členů)
 • Ministry of Architecture and Construction, BY (0 členů)
 • Ministry of the Interior, EE (0 členů)
 • Ministry of the Environment, FI (0 členů)
 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DE (0 členů)
 • Ministry of the Environmental Protection and Regional Development, LV (0 členů)
 • Ministry of the Environment, LT (0 členů)
 • Ministry of Local Government and Modernisation, NO (0 členů)
 • Ministry of Infrastructure and Development, PL (0 členů)
 • Ministry of Regional Development, RU (0 členů)
 • Ministry of Enterprise, Energy and Communications, SE (0 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • ŠVÉDSKO

 • BĚLORUSKO
 • NORSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 483 000
z toho veřejné financování: 483 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 15 000
- Granty: 42 000
- ze státních zdrojů: 426 000
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 0
- dary: 0
- členské příspěvky: 0
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.