Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe

Identitātes numurs Reģistrā: 62503501759-81
Reģistrācijas datums: 09.26.5 14:01:53

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.7.7 10:34:29
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.16.5 11:18:40


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe
Akronīms: AMICE
Juridiskais statuss: aisbl/ivzw under Belgian law
Tīmekļa vietne: http://www.amice-eu.org

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Gregor Pozniak
Amats Secretary General

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Gregor  Pozniak
Amats Secretary General

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue du Trône  98
Pastkastīte: 14
Bruxelles 1050
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 2 609 56 40
Faksa numurs: (+32) 2 503 30 55
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: AMICE is the strong, united voice of the mutual and cooperative insurance sector in Europe. It was created in January 2008 through the merger of two previously existing associations, ACME and AISAM.

Its prime purpose is to ensure that the voice of the mutual and cooperative insurance sector in Europe is heard and that the interest of its members are taken into account in securing a level playing field for all insurers in Europe regardless of their legal form.

AMICE provides a platform for mutual and cooperative insurers of all sizes to combine resources and expertise, exchange experiences across national borders and discuss key issues and concerns relating to planned legislative and regulatory changes and developments.

The sector accounts for 60% of all insurance undertakings in Europe and some 28% of premiums. with more than 100 direct members and 1.000 additional mutuals represented in AMICE through their national associations, AMICE speaks for a significant part of the insurance sector.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Silvia Herms 14.9.7 15.7.7
Gregor Pozniak 14.9.7 15.7.7
Tatiana Paraskeva 14.9.7 15.7.7

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


AMICE is the European representative organisation of the mutual and cooperative insurers in Europe and focuses therefore on issues of particular interest to this sector of the European financial services industry.

Currently, the main areas of activity are:

- Solvency II
- Governance of insurers
- Other legal/regulatory issues (e.g. gender, distribution [IMD, MiFID, PRIIPs], insurance guarantee schemes, data protection, ...)
- Situation of mutuals in Europe, European-level legal framework (Statute)
- Mutual groups
- Social agenda (social economy, social dialogue)
- Corporate Social Responsability

Questions of insurance contract law are commonly not on the agenda of the association.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Observer status at the IAIS (International Association of Insurance supervisors.

Member of the Global Federation of Insurance Associations (GFIA).

Member of Social Economy Europe.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 600000  € un < 700000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

AMICE's budget is almost exclusively funded by contributions from members. The association does not receive any funding from national or international public institutions.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.