Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

International Association of Financial Management

Numărul de identificare din Registru: 62472725798-60
Data înscrierii: 06.05.2011 15:06:26

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.05.2014 09:12:45
Data ultimei actualizări anuale: 11.05.2014 13:47:36


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: International Association of Financial Management
Acronim: INTERFIMA
Statut juridic: NGO entity
Site internet: http://www.interfima.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Anastasios Avranas
Funcţie: Chairman

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Anastasios Avranas
Funcţie: Chairman

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue Large  15
1917 Luxembourg
LUXEMBURG
Numărul de telefon: (+30) 6947823911
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: You can find contact details of all peripheral offices on web address www.interfima.org

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: In principal the goals are:
-personal and professional development of the individuals, the organizations and the markets we operate
- promote networking opportunities via interaction and member assemblies
- work on the promotion of knowledge and skills under an ethical framework
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 20
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Insurance, banking capital markets, corporate finance and other finance related trainings, workshops and events

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Buget
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
The organization is by itself a financial organization for market professionals. We have significant alliances with groups such as the financial services club in the UK, the international compliance association in the UK as well, alliance of mergers and acquisitions advisors in the US, hellenic observatory of corporate governance, UAE financial services association etc

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

The Association has a mixture of Non Profit (member) operations along with commercial ones by the regional offices.

Membership is considered to be valid for 2 years after graduation to a % of total revenues out of professional training conducted and renewed annually or biannually based on proof of continuous education or on field attendance to conferences or events directly with Interfima or by any other proven organization.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.