Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Sacchi Consulting

Id-nummer i registret: 62466588850-33
Registreringsdag: 2012-05-29 13:16:36

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-09 16:51:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-09 16:51:35


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Sacchi Consulting
Förkortning: SACO
Associationsform (rättslig ställning): Consultant cabinet
Webbplats: http://www.sacchiconsulting.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Andrea Sacchi
Befattning: Consultant

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Andrea Sacchi
Befattning: Consultant

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue des Gaulois  33
1040 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+32) 27377060
Fax: (+32) 27377069
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The firm Sacchi Consulting (SACO – www.sacchiconsulting.com) has been founded by Andrea Sacchi in 2001.

Since 2004, the firm’s activity has gradually moved from an international commercial law practice towards a specialization in the Internal Market regulations of the European Union.

In this field, SACO assists companies and associations encountering problems in the application of the relevant EU laws, in preparing and filing the relevant dossier whether before the European Commission or before the national competent authorities or bodies.
Standardization is also part of SACO activity.

The above legal background, together with communication skills, allows SACO to be effective in the definition of communication strategies addressed to institutions and others stakeholders, in order to develop, consolidate or protect product, sector or group policies.

SACO, since its foundation, has advised SMEs or SMEs associations and has therefore developed a valuable distinctive experience in the assistance and comprehension of small companies and their needs.

Industrial sectors, and relevant EU Directives or Regulations, in which SACO has built up an experience are, among others, chemicals, pharmaceuticals, energy, medical device, construction products, automotive.

In the last year SACO activity has also included a strong commitment in communication. In particular a press event with its own name: "Un café avec.." has been launched and is now part of SACO activity
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Supported group of interest concerning the train line Bruxelles - Milan
Supported FRABO in issues concerning Internal Market
Supported Ipcochemical in issues concerning Internal Market and standardization
Assisted a group of young activist in a EU political initiative
Created a press event named "un Café avec"
Promoted events and initiatives related to the Ukrainian crisis
Assisting ECO3 Sprl in a negotiation with Italian company

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 100000  € och < 150000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • FRABO S.p.A.
 • Ipcochemical Europe S.r.L.

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.