Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Sacchi Consulting

Identifikačné číslo v Registri: 62466588850-33
Dátum registrácie: 29.5.2012 13:16:36

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.5.2014 16:51:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.5.2014 16:51:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Sacchi Consulting
Skratka: SACO
Právna forma: Consultant cabinet
Internetová stránka: http://www.sacchiconsulting.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andrea Sacchi
Funkcia: Consultant

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Andrea Sacchi
Funkcia: Consultant

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue des Gaulois  33
1040 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27377060
Fax: (+32) 27377069
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The firm Sacchi Consulting (SACO – www.sacchiconsulting.com) has been founded by Andrea Sacchi in 2001.

Since 2004, the firm’s activity has gradually moved from an international commercial law practice towards a specialization in the Internal Market regulations of the European Union.

In this field, SACO assists companies and associations encountering problems in the application of the relevant EU laws, in preparing and filing the relevant dossier whether before the European Commission or before the national competent authorities or bodies.
Standardization is also part of SACO activity.

The above legal background, together with communication skills, allows SACO to be effective in the definition of communication strategies addressed to institutions and others stakeholders, in order to develop, consolidate or protect product, sector or group policies.

SACO, since its foundation, has advised SMEs or SMEs associations and has therefore developed a valuable distinctive experience in the assistance and comprehension of small companies and their needs.

Industrial sectors, and relevant EU Directives or Regulations, in which SACO has built up an experience are, among others, chemicals, pharmaceuticals, energy, medical device, construction products, automotive.

In the last year SACO activity has also included a strong commitment in communication. In particular a press event with its own name: "Un café avec.." has been launched and is now part of SACO activity
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Supported group of interest concerning the train line Bruxelles - Milan
Supported FRABO in issues concerning Internal Market
Supported Ipcochemical in issues concerning Internal Market and standardization
Assisted a group of young activist in a EU political initiative
Created a press event named "un Café avec"
Promoted events and initiatives related to the Ukrainian crisis
Assisting ECO3 Sprl in a negotiation with Italian company

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozširovanie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 100000  € a < 150000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • FRABO S.p.A.
 • Ipcochemical Europe S.r.L.

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.