Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Imperial Tobacco Group

Identifikačné číslo v Registri: 62460931291-40
Dátum registrácie: 08/02/2011 15:09:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/01/2015 13:38:02
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/01/2015 13:38:02

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Imperial Tobacco Group

ITG

PLC

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Winterstoke Road, 1
BS3 2LL Bristol
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 01179 636636

(+44) 01179667448

Imperial Tobacco EU Office
89, Avenue de Cortenbergh, Bte 7
B-1000 Brussels
Telephone +32 (0)2 7371010
Fax +32 (0)2 7371014

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Alison Cooper

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Alessandro Tschirkov

Head of EU Brussels Office

    Ciele a poslanie

Imperial Tobacco is a leading international tobacco company with a balanced market footprint and a unique portfolio of brands and products across all tobacco categories.
Our comprehensive and versatile portfolio of brands and products gives us strong representation in all tobacco products and across all price segments.

We have international strength in cigarette, we are the world leaders in fine cut tobacco, papers and cigars, and we have a growing snus business.

 • európskej
 • svetovej

    Činnosti

We have been closely following tobacco product regulatory and taxation related issues undertaken by key EU institutions.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

5

The staff of ITG EU Brussels Office includes:
1. 2 Senior Corporate Affairs Manager - Head of Office
2. 3 EU Affairs Managers

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Alessandro TSCHIRKOV 10/03/2015 06/03/2016
Louise Day 28/10/2014 24/10/2015
Nikolaos MERTZANIDIS 16/01/2015 14/01/2016

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Confederation of EC Cigarette Manufacturers (CECCM)
European Smoking Tobacco Association (ESTA)
European Cigar Manufacturers Association (ECMA)
European Smokeless Tobacco Council (ESTOC)
European Rolling Papers Association (ERPA)
Tobacco Industry Platform (TIP)
Business Europe
Confederation of British Industry (CBI)
British Chamber of Commerce in Belgium (Britcham)
European Travel Retail Council (ETRC)
Asia Pacific Travel Retail Association (APTRA)

    Finančné údaje

10/2013  -  09/2014

>= 350 000  € a < 400 000  €

0 €

0 €

Figures for FY 2014 have been updated to include:
- an estimate of the costs associated with our Brussels representation office and Brussels based employees in proportion to their activities;
- an estimate of the costs related to interest representation by non-Brussels based employees, in proportion to their activities.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Imperial Tobacco Group Code of Conduct for employees and the Society for European Affairs Professionals Code of Conduct