Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Aarhus University

Id-nummer i registret: 62420437302-96
Registreringsdag: 30/11/2011 12:08:58

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 16:11:49
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 16:11:49
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Aarhus University

AU

University

    Val av sektion

IV - Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner

Akademiska institutioner

    Adressuppgifter

Nordre Ringgade, 1
8000 Aarhus
DANMARK

(+45)87153567

    Juridiskt ansvarig

Brian Bech Nielsen

Rector

    Person med ansvar för EU-kontakterna

John Westensee

Director of Research Support and External Relations

    Mål och uppdrag

The university goals are Education, Research, Knowledge Exchange, Talent development.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Horizon 2020

Public relations concerning research strengths at the university


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Horizon 2020

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 3  

3

1,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

11 000

European University Association

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

845 612 150 €

845 612 150 €

 €

21 500 000 €

Framework programmes

811 056 900 €

0 €

13 055 250 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.