Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Aarhus University

Id-nummer i registret: 62420437302-96
Registreringsdag: 2011-11-30 12:08:58

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-11-18 09:01:23
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-11-18 09:01:23


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Aarhus University
Förkortning: AU
Associationsform (rättslig ställning): University
Webbplats: http://www.au.dk

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Akademiska institutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Brian Bech Nielsen
Befattning: Rector

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: John Westensee
Befattning: Director of Research Support

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Nordre Ringgade  1
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: (+45) 87153567
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The university goals are Education, Research, Knowledge Exchange, Talent development.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 50
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Horizon 2020

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 11 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European University Association

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 820 111 000
därav offentlig finansiering: 820 111 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 20 000 000
- nationella källor: 787 436 000
- regionala/lokala källor: 0
International funding : 12 675 000
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.