Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Aarhus University

Tunnistenumero rekisterissä: 62420437302-96
Rekisteröintipäivä: 30/11/2011 12:08:58

Tietoja päivitetty viimeksi: 29/04/2015 16:11:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 29/04/2015 16:11:49
Päivitettävä viimeistään: 29/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Aarhus University

AU

University

    Ryhmä rekisterissä

IV - Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset

Akateemiset laitokset

    Yhteystiedot

Nordre Ringgade, 1
8000 Aarhus
TANSKA

(+45)87153567

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Brian Bech Nielsen

Rector

    EU-suhteista vastaava henkilö

John Westensee

Director of Research Support and External Relations

    Tavoitteet ja tehtävät

The university goals are Education, Research, Knowledge Exchange, Talent development.

kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Horizon 2020

Public relations concerning research strengths at the university


 

En

En

En

En

En

Horizon 2020

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

50%: 3  

3

1,5

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Talousarvio
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

11 000

European University Association

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

845 612 150 €

845 612 150 €

 €

21 500 000 €

Framework programmes

811 056 900 €

0 €

13 055 250 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.