Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Aarhus University

Tunnusnumber registris: 62420437302-96
Registreerimise kuupäev: 30/11/2011 12:08:58

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/04/2015 16:11:49
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 16:11:49
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Aarhus University

AU

University

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Akadeemilised asutused

    Kontaktandmed

Nordre Ringgade, 1
8000 Aarhus
TAANI

(+45) 87153567

    Juriidiliselt vastutav isik

Brian Bech Nielsen

Rector

    ELi asjade eest vastutav isik

John Westensee

Director of Research Support and External Relations

    Eesmärgid ja ülesanded

The university goals are Education, Research, Knowledge Exchange, Talent development.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Horizon 2020

Public relations concerning research strengths at the university


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Horizon 2020

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 3  

3

1,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

11 000

European University Association

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

845 612 150 €

845 612 150 €

 €

21 500 000 €

Framework programmes

811 056 900 €

0 €

13 055 250 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.