Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Aarhus University

Tunnusnumber registris: 62420437302-96
Registreerimise kuupäev: 30/11/2011 12:08:58

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/01/2015 23:54:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18/11/2014 09:01:23

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Aarhus University

AU

University

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Akadeemilised asutused

    Kontaktandmed

Nordre Ringgade, 1
8000 Aarhus
TAANI

(+45) 87153567

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Brian Bech Nielsen

Rector

    ELi asjade eest vastutav isik

John Westensee

Director of Research Support

    Eesmärgid ja ülesanded

The university goals are Education, Research, Knowledge Exchange, Talent development.

riiklikud

    Tegevused

Horizon 2020

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

11 000

European University Association

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

820 111 000 €

820 111 000 €

 €

20 000 000 €

787 436 000 €

0 €

12 675 000 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.