Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 62404263547-88
Inschrijvingsdatum: 5-5-10 13:00:03

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 24-4-14 10:32:32
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 24-4-14 10:32:32


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.
Acroniem: ZIEGEL
Rechtsvorm: Eingetragener Verein
Website: http://www.ziegel.de

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Martin Roth
Functie: Hauptgeschäftsführer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Katharina Armbrecht
Functie: Referentin

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Schaumburg-Lippe-Str.  4
53113 Bonn
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 228 9149317
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Der Bundesverband hat als Zusammenschluss von Fach-/ Landesverbänden sowie von Unternehmen der Ziegel- und der Baukeramikindustrie im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Aufgabe, die gemeinsamen Interessen der Gesamtheit seiner Mitglieder auf nationaler und internationaler Ebene zu wahren und zu fördern.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Emissionshandelsrichtlinie
environmental and energy state aid guidelines (EEAG)

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Interne markt
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Mitgliedschaft beim europäischen Ziegelverband TBE und beim europäischen Keramikverband Cerame-Unie.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: 10.000 €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.