Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Brucovie Consult sprl

Id-nummer i registret: 62381678827-97
Registreringsdag: 23/05/2012 15:12:08

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/02/2015 10:17:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 23/02/2015 10:17:26
Sista dag för nästa uppdatering är den: 23/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Brucovie Consult sprl

s.p.r.l.

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

Avenue des Arts, 39
1040 Brussels
BELGIEN

(+0486) 511405

    Juridiskt ansvarig

Martin Saeckl

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Martin Saeckl

Managing Director

    Mål och uppdrag

European Affairs & Management Consulting

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Money laundering directive, TTIP, Drinking Water Directive, Right2Water, CAP,


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Money laundering directive, CAP, policies concerning sports; following ECJ; working program water; Concessions Directive, giving lectures on European integration;

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 1  

1

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv

    Medlemskap

www.seap.be
www.degepol.de
www.oepav.at
www.alpac.at

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

< 99 999 €

 • Österreichische Vereinigung für das Gas und Wasserfach
 • Casinos Austria AG

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

In the interest of transparency, the numbers for annual turnover (13c) and client revenue (13d) include both fees and possible costs relating to activities covered by the register. The registered number for costs (13b) is linked to own activities, most notably the SEAP, DEGEPOL, ALPAC and OePAV membership fees.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
SEAP