Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Brucovie Consult sprl

Id-nummer i registret: 62381678827-97
Registreringsdag: 2012-05-23 15:12:08

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-29 10:01:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-29 10:01:50


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Brucovie Consult sprl
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): s.p.r.l.
Webbplats: http://www.brucovie.be

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Martin Saeckl
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Martin Saeckl
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue des Arts  39
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+0486) 511405
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: European Affairs & Management Consulting
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Money laundering directive, CAP, policies concerning sports; following ECJ; working program water; Concessions Directive, giving lectures on European integration;

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
SEAP-Society of European Affairs Professionals (personal membership), DEGEPOL-Deutsche Gesellschaft für Politikberatung (personal membership), ÖPAV-Österreichische Public Affairs Vereinigung (personal membership)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 50000  € och < 100000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Tipik sa
 • CASAG
 • ÖVGW
 • EACON

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
SEAP