Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Brucovie Consult sprl

Identifikacijska številka v Registru: 62381678827-97
Datum registracije: 23/05/2012 15:12:08

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 23/02/2015 10:17:26
Datum zadnje letne spremembe: 23/02/2015 10:17:26
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 23/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Brucovie Consult sprl

s.p.r.l.

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Samozaposleni svetovalci

    Kontaktni podatki

Avenue des Arts, 39
1040 Brussels
BELGIJA

(+0486) 511405

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Martin Saeckl

Managing Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Martin Saeckl

Managing Director

    Cilji in naloge

European Affairs & Management Consulting

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Money laundering directive, TTIP, Drinking Water Directive, Right2Water, CAP,


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Money laundering directive, CAP, policies concerning sports; following ECJ; working program water; Concessions Directive, giving lectures on European integration;

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

75%: 1  

1

0,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Šport

    Članstvo in povezanost z mrežami

www.seap.be
www.degepol.de
www.oepav.at
www.alpac.at

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

< 99.999 €

 • Österreichische Vereinigung für das Gas und Wasserfach
 • Casinos Austria AG

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

In the interest of transparency, the numbers for annual turnover (13c) and client revenue (13d) include both fees and possible costs relating to activities covered by the register. The registered number for costs (13b) is linked to own activities, most notably the SEAP, DEGEPOL, ALPAC and OePAV membership fees.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
SEAP