Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Brucovie Consult sprl

Αριθμός μητρώου: 62381678827-97
ημερομηνία της εγγραφής: 23/05/2012 15:12:08

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 23/02/2015 10:17:26
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 23/02/2015 10:17:26
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 23/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Brucovie Consult sprl

s.p.r.l.

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue des Arts, 39
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+0486) 511405

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Martin Saeckl

Managing Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Martin Saeckl

Managing Director

    Στόχοι και αποστολή

European Affairs & Management Consulting

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Money laundering directive, TTIP, Drinking Water Directive, Right2Water, CAP,


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Money laundering directive, CAP, policies concerning sports; following ECJ; working program water; Concessions Directive, giving lectures on European integration;

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 1  

1

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανταγωνισμός
 • Δημόσια υγεία
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

    Μέλη

www.seap.be
www.degepol.de
www.oepav.at
www.alpac.at

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

< 99.999 €

 • Österreichische Vereinigung für das Gas und Wasserfach
 • Casinos Austria AG

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

In the interest of transparency, the numbers for annual turnover (13c) and client revenue (13d) include both fees and possible costs relating to activities covered by the register. The registered number for costs (13b) is linked to own activities, most notably the SEAP, DEGEPOL, ALPAC and OePAV membership fees.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
SEAP