Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Brucovie Consult sprl

Αριθμός μητρώου: 62381678827-97
ημερομηνία της εγγραφής: 23/5/2012 3:12:08 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/4/2013 12:59:51 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 30/4/2013 12:59:51 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Brucovie Consult sprl
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: s.p.r.l.
Δικτυακός τόπος: http://www.brucovie.be

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Martin Saeckl
Θέση: Managing Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Martin Saeckl
Θέση: Managing Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 39 Avenue des Arts 
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0486) 511405
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: European Affairs & Management Consulting
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Green paper gambling; COM(2012)0345; policies concerning sports; following ECJ; working program water; Concessions Directive, communication on water price; giving lectures on European integration;

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Ανταγωνισμός
 • Ενέργεια
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
SEAP-Society of European Affairs Professionals (personal membership), DEGEPOL-Deutsche Gesellschaft für Politikberatung (personal membership), ÖPAV-Österreichische Public Affairs Vereinigung (personal membership)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2011 - 12/2011
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 50000  € και < 100000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • Tipik sa


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 50000 € και μικρότερο του 100000 €.
 • European Affairs Consulting Group sprl

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
SEAP