Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Brucovie Consult sprl

Identifikationsnummer i registret: 62381678827-97
Registreringsdato: 23-05-12 15:12:08

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 29-04-14 10:01:50
Seneste årlige opdatering 29-04-14 10:01:50


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Brucovie Consult sprl
Forkortelse:
Retlig form: s.p.r.l.
Websted: http://www.brucovie.be

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Selvstændige konsulenter

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Martin Saeckl
Stilling: Managing Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Martin Saeckl
Stilling: Managing Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Avenue des Arts  39
1040 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+0486) 511405
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: European Affairs & Management Consulting
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Money laundering directive, CAP, policies concerning sports; following ECJ; working program water; Concessions Directive, giving lectures on European integration;

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Informationssamfundet
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Miljø
 • Sport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
SEAP-Society of European Affairs Professionals (personal membership), DEGEPOL-Deutsche Gesellschaft für Politikberatung (personal membership), ÖPAV-Österreichische Public Affairs Vereinigung (personal membership)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
>= 50000  € og < 100000  €

Klienter, hvis andel af omsætningen er under 50000 €.
 • Tipik sa
 • CASAG
 • ÖVGW
 • EACON

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
SEAP