Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Brucovie Consult sprl

Identifikační číslo v rejstříku: 62381678827-97
Datum registrace: 23/05/2012 15:12:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/02/2015 10:17:26
Datum poslední roční aktualizace je: 23/02/2015 10:17:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Brucovie Consult sprl

s.p.r.l.

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

samostatně výdělečně činní poradci

    Kontaktní údaje

Avenue des Arts, 39
1040 Brussels
BELGIE

(+0486) 511405

    Osoba s právní odpovědností

pan  Martin Saeckl

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Martin Saeckl

Managing Director

    Cíle a úkoly

European Affairs & Management Consulting

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Money laundering directive, TTIP, Drinking Water Directive, Right2Water, CAP,


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Money laundering directive, CAP, policies concerning sports; following ECJ; working program water; Concessions Directive, giving lectures on European integration;

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1  

1

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Podnikání
 • Sport
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

www.seap.be
www.degepol.de
www.oepav.at
www.alpac.at

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Österreichische Vereinigung für das Gas und Wasserfach
 • Casinos Austria AG

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

In the interest of transparency, the numbers for annual turnover (13c) and client revenue (13d) include both fees and possible costs relating to activities covered by the register. The registered number for costs (13b) is linked to own activities, most notably the SEAP, DEGEPOL, ALPAC and OePAV membership fees.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
SEAP