Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Deutscher Sparkassen-und Giroverband

Tunnusnumber registris: 62379064909-15
Registreerimise kuupäev: 6.01.11 16:01:28

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 22.12.14 15:13:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22.12.14 15:13:11


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Deutscher Sparkassen-und Giroverband
Akronüüm: DSGV
Õiguslik vorm: eingetragener Verein
Veebisait: http://www.dsgv.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis
Ametikoht: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Georg J. Huber
Ametikoht: Leiter der Repräsentanz bei der EU

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 47 Charlottenstrasse 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 030202250
Faks: (+49) 03020225250
Muud kontaktandmed: EU-Repräsentanz des Deutschen Sparkassen-und Giroverbandes
Avenue des Nerviens 9-31/3
B-1040 Brüssel
Tel.: (+32)027401610

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe. Das sind 429 Sparkassen, sieben Landesbanken-Konzerne, zehn Landesbausparkassen, elf Erstversicherergruppen der Sparkassen und zahlreiche weitere Finanzdienstleistungsunternehmen (Stand 31.12.2010).

Der DSGV vertritt die Interessen der Sparkassen-Finanzgruppe, organisiert die Willensbildung innerhalb der Gruppe. Darüber hinaus legt er die strategische Ausrichtung der Sparkassen-Finanzgruppe fest. Hierzu erarbeitet er in Abstimmung mit seinen Mitgliedern und Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe Konzepte und Strategien für eine erfolgreiche Marktbearbeitung der Sparkassen.

Der DSGV ist Träger der zentralen Bildungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe: die Deutsche Sparkassen-Akademie und die Hochschule der Sparkassen Finanzgruppe - University of Applied Sciences. Weitere Gemeinschaftseinrichtungen sind zum Beispiel der Verein Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe, die Eberle-Butschkau-Stiftung sowie die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation.

Der DSGV verwaltet zudem die institutsichernden Einrichtungen nach dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz und den hierzu gebildeten Haftungsverbund sowie den Sicherungsfonds der Girozentralen und den Sicherungsfonds der Landesbausparkassen.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Lothar BLATT-VON RACZECK 21.05.14 19.05.15
Alexander Simon 15.04.14 11.04.15
Andreas Ruepp 15.04.14 11.04.15
Georg Josef Huber 21.02.14 19.02.15
Maren Sigge 13.05.14 8.05.15
Wolfgang Neumann 12.04.14 10.04.15
Ulrike Hennesen 4.06.14 2.06.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Bankaufsicht, Bankenabwicklung, Einlagensicherung, Eigenmittelanforderungen, SEPA, KMU-und Regionalpolitik, Kapitalmarktthemen, Verbraucherschutzthemen

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband ist Mitglied
- der Europäischen Sparkassenvereinigung (ESV),
- des Weltinstituts der Sparkassen (WIS),
- der Deutschen Kreditwirtschaft,
- des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZdH)
- des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und Raumentwicklung.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 800000  € ja < 900000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.