Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

LATVIJAS ZIVSAIMNIEKU ASOCIĀCIJA

Id-nummer i registret: 62348992253-54
Registreringsdag: 10/09/2009 11:47:11

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 31/03/2015 12:03:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 12:03:26
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

LATVIJAS ZIVSAIMNIEKU ASOCIĀCIJA

BIEDRĪBA

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

GANĪBU DAMBIS, 24D
LV-1005 RĪGA
LETTLAND

(+371) 67383197

    Juridiskt ansvarig

INĀRIJS VOITS

PREZIDENTS

    Person med ansvar för EU-kontakterna

INĀRIJS VOITS

PREZIDENTS

    Mål och uppdrag

ZVEJNIEKU INTEREŠU AIZSTĀVĒŠANA

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

ES regulas un pārējie likumdošanas akti

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumu īstenošana


 

Nej

Baltijas jūras padomdevēja padome (BS AC) un Baltijas jūras padomdevēja padomes izpildkomiteja (Ex Com)

Nej

Nej

Nej

Dalība Baltijas jūras padomdevējā padomē (BS AC). Viena vieta BS AC izpildkomitejā (BS AC Executive Comittee). Latvijas zvejnieku interešu pārstāvēšana.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

Inārijs Voits - biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" prezidents

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Fiske och vattenbruk

    Medlemskap

0

SIA "Lat-Salmon"(0),
SIA "Zvejnieku Saimniecība "Irbe""(0),
SIA "Unda"(0),
SIA "R+R"(0),
SIA "Verģi"(0),
SIA "Zvejnieku Kompānija "Grifs""(0),
SIA "A.I. un Ko"(0),
SIA "Lema"(0),
SIA "Brīze"(0),
SIA "Nord Star Fisher"(0),
SIA "Varita"(0),
SIA "Ervils"(0),
SIA "BraDava"(0),
SIA "5B"(0),
SIA "Gaisma AR"(0),
SIA "Līcis-93"(0),
SIA "Hanters"(0),
SIA "Grīva"(0),
SIA "Baņķis"(0),
SIA "Alosa"(0),
SIA "Sibilla"(0),
SIA "Sanda B"(0),
SIA "Livonijas lasis"(0)

  • LETTLAND

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € och < 499 999 €

465 034 €

378 424 €

355 656 €

LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests

 €

22 768 €

86 610 €

86 610 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.