Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Church Council, Evangelical -Lutheran Church of Finland

Αριθμός μητρώου: 62246798057-28
ημερομηνία της εγγραφής: 16/2/2012 10:35:14 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 3/2/2014 1:28:02 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 3/2/2014 1:28:02 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Church Council, Evangelical -Lutheran Church of Finland
Ακρωνύμιο: ELCF
Νομικό καθεστώς: Institution under public law
Δικτυακός τόπος: http://www.evl.fi/eu

Τμήματα

Τμήμα: V – Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες
και ειδικότερα: Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jukka Keskitalo
Θέση: Director General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Lena Kumlin
Θέση: Legal Adviser on European Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 11 A Satamakatu 
Ταχυδρομική θυρίδα: 185
00160 Helsinki
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+358) 9 180 21
Αριθμός φαξ: (+358) 9 180 2350
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Evangelical-Lutheran Church of Finland is a majority folk church, with the vast majority (77,3 % or 4,2 million people) of the Finnish population as members. The Church has a special status as a public-law institution and acts in accordance with the principle of transparency and openness of the public administration.

The Church Council is responsible for the Church's common administration, economy and strategy and maintains contacts with the public administration, prepares statements and is the voice of the Church in public discourse.

The goals of the Church Council's work on EU affairs is to monitor EU policies and legislation in areas of relevance for the Church and, when appropriate, try to infleunce the decision-making process on both national and European level, bringing forward perspectives arising from the Christian faith. The aim is also to protect the interests and safeguard the operational preconditions of the Church.

The Church Council stresses the importance of Article 17 of the Lisbon Treaty, calling for an open, transparent and regular dialogue between the EU and Churches.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 12
Συμπληρωματικά στοιχεία: The Chancellor of the Church Council has the main responsibility for EU affairs. The Legal Adviser for EU affairs is responsible for the daily work related to EU affairs, including monitoring and coordinating EU issues, preparing various statements, keeping in touch with national authorities, EU instituions and various cooperation partners, information and communication.

A EU Reference Group meets on a regular basis in order to discuss current EU issues and decide on possible further measures.

The Church's Advisory Board on European Affairs is a consultative expert body which meets twice a year in order to discuss and reflect on current EU issues of relevance to the Church.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


The Church Council monitors EU affairs on a broad scale. In 2011, the main EU initiatives covered included the Europe 2020-strategy, the EU migration and asylum policy including the implementation of the Stockholm programme and the modernization of the Professional Qualifications Directive.

For current information about our activities, please visit our website http://www.evl.fi/eu.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 300
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΕΣΘΟΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΚΥΠΡΟΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Conference of European Churches (CEC) and its Church and Society Commission (CSC) and Churches in Dialogue-commission

Churches Commission for Migrants in Europe (CCME)

Eurodiaconia

Ecumenical Office for EU Relations (Ekumeniska EU-kontoret)

Lutheran World Federation

World Council of Churches

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 28.734.894
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 28.734.894
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 28.734.894
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 1000000  € και < 1250000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

The overall budget of the Church Council consists of contributions from the congregations.

The Church is economically independent. It collects taxes from Church members and receives part of the corporate tax levied by the state as a compensation for the societal duties discharged by the Church, such as maintenance of cemeteries and church buildings.


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.