Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Access EU! - EEIG

Id-nummer i registret: 62129867763-07
Registreringsdag: 2012-01-18 11:25:54

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-25 16:13:12
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-06 13:51:48


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Access EU! - EEIG
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): European Economic Interest Grouping
Webbplats: http://www.accesseu.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Petra Ringrose
Befattning: Executive Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Petra Ringrose
Befattning: Executive Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Square de Meeûs  21
1050 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27908828
Fax: (+32) 27908827
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Access EU! - EEIG is a European Economic Interest Grouping established in Brussels in order to:

- facilitate economic activities of its Members;

- develop partnerships between its Members and their Associates;

- improve conditions under which its Members operate;

- enable its Members further growth.

OUR VISION

Our vision is to become the EEIG of choice for every private and public sector organisation which wants to make its footprint in Brussels.

OUR VALUES

Our values serve as a guideline of our actions and describe how we act at the EU level and interact with other EU stakeholders.

Integrity: we demonstrate commitment to integrity and ethics

Professionalism: our Members profit from each others' professional experience

Reliability: it is our priority to provide our services in the highest quality and in due time

Communication: both our Members and their partners are continuously informed about latest developments in the EU strategies, which provides basis for further co-operation

Success: we achieve our goals and goals of our Members.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


OUR MISSION

Our mission declares our purpose as a European Economic Interest Grouping and serves as a standard against which we measure our decisions and actions. We want:

- to provide our Members and their partners with a top level knowledge of the EU policies in the areas of their interest;

- to find synergies between the interests of our Members and the EU policies and programmes;

- to asses political as well as economic situation in the candidate countries, the potential candidate countries and the countries benefiting from the European Neighbourhood Policy and recommend potential cooperation between the Access EU! Members and their partners from the respective countries;

- to create and sustain a competitive advantage of our Members on the European and International markets;

- to respond to the immediate needs of our Members;

- to put in place the long term strategies of our Members.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 50000  € och < 100000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • AZD Praha
 • FS ČVÚT
 • BIOSTER, a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • Cemex Czech Republic, s.r.o.
 • Císař, Češka, Smutný, s.r.o.
 • Lamtech CZ, s.r.o.
 • Moravskoslezský kraj
 • Potravinářská komora ČR
 • ZOO Praha
 • Satum Czech, s.r.o.
 • Trimedar, s.r.o.

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.