Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Access EU! - EEIG

Id-nummer i registret: 62129867763-07
Registreringsdag: 18/01/2012 11:25:54

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/01/2015 15:05:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/01/2015 15:05:55

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Access EU! - EEIG

European Economic Interest Grouping

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Square de Meeûs, 21
1050 Brussels
BELGIEN

(+32) 27908828

(+32) 27908827

    Juridiskt ansvarig

Petra Ringrose

Executive Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Petra Ringrose

Executive Director

    Mål och uppdrag

Access EU! - EEIG is a European Economic Interest Grouping established in Brussels in order to:

- facilitate economic activities of its Members;

- develop partnerships between its Members and their Associates;

- improve conditions under which its Members operate;

- enable its Members further growth.

OUR VISION

Our vision is to become the EEIG of choice for every private and public sector organisation which wants to make its footprint in Brussels.

OUR VALUES

Our values serve as a guideline of our actions and describe how we act at the EU level and interact with other EU stakeholders.

Integrity: we demonstrate commitment to integrity and ethics

Professionalism: our Members profit from each others' professional experience

Reliability: it is our priority to provide our services in the highest quality and in due time

Communication: both our Members and their partners are continuously informed about latest developments in the EU strategies, which provides basis for further co-operation

Success: we achieve our goals and goals of our Members.

Europeiska

    Verksamhet

OUR MISSION

Our mission declares our purpose as a European Economic Interest Grouping and serves as a standard against which we measure our decisions and actions. We want:

- to provide our Members and their partners with a top level knowledge of the EU policies in the areas of their interest;

- to find synergies between the interests of our Members and the EU policies and programmes;

- to asses political as well as economic situation in the candidate countries, the potential candidate countries and the countries benefiting from the European Neighbourhood Policy and recommend potential cooperation between the Access EU! Members and their partners from the respective countries;

- to create and sustain a competitive advantage of our Members on the European and International markets;

- to respond to the immediate needs of our Members;

- to put in place the long term strategies of our Members.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 50 000  € och < 100 000  €

 • AZD Praha
 • FS ČVÚT
 • BIOSTER, a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • Cemex Czech Republic, s.r.o.
 • Císař, Češka, Smutný, s.r.o.
 • Lamtech CZ, s.r.o.
 • Moravskoslezský kraj
 • Potravinářská komora ČR
 • ZOO Praha
 • Satum Czech, s.r.o.
 • Trimedar, s.r.o.

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.