Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Access EU! - EEIG

Identifikacijska številka v Registru: 62129867763-07
Datum registracije: 18/01/2012 11:25:54

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 20/04/2015 12:19:33
Datum zadnje letne spremembe: 20/04/2015 12:19:33
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 20/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Access EU! - EEIG

European Economic Interest Grouping

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Square de Meeûs, 21
1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 27908828

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Petra Ringrose

Executive Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Petra Ringrose

Executive Director

    Cilji in naloge

Access EU! - EEIG is a European Economic Interest Grouping established in Brussels in order to:

- facilitate economic activities of its Members;

- develop partnerships between its Members and their Associates;

- improve conditions under which its Members operate;

- enable its Members further growth.

OUR VISION

Our vision is to become the EEIG of choice for every private and public sector organisation which wants to make its footprint in Brussels.

OUR VALUES

Our values serve as a guideline of our actions and describe how we act at the EU level and interact with other EU stakeholders.

Integrity: we demonstrate commitment to integrity and ethics

Professionalism: our Members profit from each others' professional experience

Reliability: it is our priority to provide our services in the highest quality and in due time

Communication: both our Members and their partners are continuously informed about latest developments in the EU strategies, which provides basis for further co-operation

Success: we achieve our goals and goals of our Members.

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

HORIZON 2020
COSME
TEN-T
4th RAILWAY PACKAGE
CEF
DIGITAL AGENDA
LIFE


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

OUR MISSION

Our mission declares our purpose as a European Economic Interest Grouping and serves as a standard against which we measure our decisions and actions. We want:

- to provide our Members and their partners with a top level knowledge of the EU policies in the areas of their interest;

- to find synergies between the interests of our Members and the EU policies and programmes;

- to asses political as well as economic situation in the candidate countries, the potential candidate countries and the countries benefiting from the European Neighbourhood Policy and recommend potential cooperation between the Access EU! Members and their partners from the respective countries;

- to create and sustain a competitive advantage of our Members on the European and International markets;

- to respond to the immediate needs of our Members;

- to put in place the long term strategies of our Members.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 2  

2

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

>= 100.000 € in < 499.999 €

 • AŽD Praha. s.r.o.
 • BIOSTER, a.s.
 • CEMEX Czech Republic, s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • Fakulta strojní ČVUT
 • LAMTECH, s.r.o.
 • Moravskoslezský kraj
 • Satum Czech, s.r.o.
 • SmartPlan, s.r.o.
 • Trimedar, s.r.o.
 • ZOO Praha
 • CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.
 • Potravinářská komora ČR

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.