Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Access EU! - EEIG

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 62129867763-07
Data Reġistrazzjoni: 18/01/2012 11:25:54

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 25/06/2014 16:13:12
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/01/2014 13:51:48


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Access EU! - EEIG
Akronimu:
Statut legali: European Economic Interest Grouping
Websajt: http://www.accesseu.eu

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Petra Ringrose
Kariga: Executive Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Petra Ringrose
Kariga: Executive Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 21 Square de Meeûs 
Brussels 1050
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 27908828
Numru tal-faks: (+32) 27908827
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Access EU! - EEIG is a European Economic Interest Grouping established in Brussels in order to:

- facilitate economic activities of its Members;

- develop partnerships between its Members and their Associates;

- improve conditions under which its Members operate;

- enable its Members further growth.

OUR VISION

Our vision is to become the EEIG of choice for every private and public sector organisation which wants to make its footprint in Brussels.

OUR VALUES

Our values serve as a guideline of our actions and describe how we act at the EU level and interact with other EU stakeholders.

Integrity: we demonstrate commitment to integrity and ethics

Professionalism: our Members profit from each others' professional experience

Reliability: it is our priority to provide our services in the highest quality and in due time

Communication: both our Members and their partners are continuously informed about latest developments in the EU strategies, which provides basis for further co-operation

Success: we achieve our goals and goals of our Members.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


OUR MISSION

Our mission declares our purpose as a European Economic Interest Grouping and serves as a standard against which we measure our decisions and actions. We want:

- to provide our Members and their partners with a top level knowledge of the EU policies in the areas of their interest;

- to find synergies between the interests of our Members and the EU policies and programmes;

- to asses political as well as economic situation in the candidate countries, the potential candidate countries and the countries benefiting from the European Neighbourhood Policy and recommend potential cooperation between the Access EU! Members and their partners from the respective countries;

- to create and sustain a competitive advantage of our Members on the European and International markets;

- to respond to the immediate needs of our Members;

- to put in place the long term strategies of our Members.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • AZD Praha
 • FS ČVÚT
 • BIOSTER, a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • Cemex Czech Republic, s.r.o.
 • Císař, Češka, Smutný, s.r.o.
 • Lamtech CZ, s.r.o.
 • Moravskoslezský kraj
 • Potravinářská komora ČR
 • ZOO Praha
 • Satum Czech, s.r.o.
 • Trimedar, s.r.o.

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.