Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

EKD-Büro Brüssel / EKD-Office Brussels

Numărul de identificare din Registru: 61973396926-78
Data înscrierii: 12.10.2011 12:06:04

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 18.09.2014 12:14:13
Data ultimei actualizări anuale: 15.09.2014 09:28:55


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: EKD-Büro Brüssel / EKD-Office Brussels
Acronim: EKD
Statut juridic: Körperschaft öffentlichen Rechts / Corporation under Public Law
Site internet: http://www.ekd.eu

Categorii

Categorie: V – Organizaţii care reprezintă biserici şi comunităţi religioase
şi mai precis: V – Organizaţii care reprezintă biserici şi comunităţi religioase

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Oberkirchenrätin / Senior Church Council Katrin Hatzinger
Funcţie: Leiterin der Dienststelle / Head of Office

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Oberkirchenrätin / Senior Church Council Katrin Hatzinger
Funcţie: Leiterin der Dienststelle / Head of Office

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue Joseph II  166
1000 Brüssel / Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 2 2301639
Număr de fax: (+32) 2 2800108
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist der Zusammenschluss der 20 weithin selbständigen lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gesamtbevölkerung gehören ca. 23,4 Millionen Christen den Landeskirchen mit ihren 16.100 rechtlich selbständigen Kirchengemeinden an. Die diplomatische Vertretung der Evangelischen Kirche in Deutschland bei den Organen der Bundesrepublik Deutschland sowie der EU obliegt dem Bevollmächtigen des Rates der EKD mit Büros in Berlin und Brüssel. Das Büro Brüssel nimmt die Interessenvertretung gegenüber den Institutionen der EU wahr.

Die EKD ist Mitglied der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) und des Ökumenisches Rates der Kirchen (ÖRK).

Seit 1990 unterhält die EKD das eigene Büro in Brüssel. Seit Mai 2008 wird es von Frau Oberkirchenrätin Katrin Hatzinger geleitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brüsseler Büros beobachten das europäische Rechtsetzungsverfahren und vertreten die kirchlichen Positionen gegenüber den EU-Institutionen zu den Themen, die sich aus dem "Öffentlichkeitsauftrag der Kirche" ergeben; zum Beispiel die Beachtung der Menschenrechte in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, ethische Kriterien bei der Ausrichtung der europäischen Forschungspolitik, der Vorrang des Zivilen in der Konfliktbearbeitung, europäische Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit, sowie Fragen der Religionsfreiheit innerhalb der EU und bei Beitrittsverhandlungen. Darüber hinaus vertritt das Brüsseler Büro die institutionellen Interessen der EKD.

Das EKD-Büro Brüssel versteht sich auch als Informationsbüro für kirchliche Einrichtungen und Organisationen. Im Turnus von drei Monaten berichten die "EKD-Europa-Informationen" aus kirchlicher Sicht über das aktuelle politische Geschehen in Brüssel. Seit 2011 ist im EKD-Büro Brüssel die Servicestelle EU-Förderpolitik/-projekte untergebracht.

The Protestant Church in Germany (Evangelische Kirche in Deutschland - EKD) is the federation of the 20 mostly independent Lutheran, Reformed or Uniate regional churches in Germany. From the total population of Germany, about 23.4 million belong to one of the 16.100 parishes. The Representative of the Council of the Protestant Church in Germany constitutes the diplomatic wing and therefore represents the protestant Church in Germany to the Republic of Germany and the EU. To this end, two offices in Berlin and in Brussels exist, the Brussels Office being in charge of the representation to the EU-Institutions.

EKD is a member of the Conference of European Churches (CEC), the Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) and the World Council of Churches (WCC).

In 1990 the Protestant Church in Germany established the liaison-office at the seat of the EU institutions. Since May 2008, Senior Church Counsel Katrin Hatzinger has been Head of the "Brussels Office". Brussels staff monitors EU legislative proceedings and represents the interests and positions of the church vis-à-vis the Institutions on themes relevant to its public mission; i.e. ethics and the protection of human dignity. These can be relevant in policy areas like the European asylum and migration policy, European research policy, the primacy of civilian aspects in conflict resolution, foreign, security and development policies, and the enhancement of religious freedom and fundamental rights within the EU and in its external relations, including EU enlargement. Furthermore, the Brussels Office represents the institutional interests of the German Protest Church.

The Brussels Office is also an information agency for EKD, its member churches and church based organizations. Every third month, the newsletter "Europa-Informationen" is published. It reports, from a church perspective, on current political developments. Since 2011 the EKD office has a service desk for EU funding policy.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 9
Informații complementare: Mitarbeiter der Dienststelle sind: Leiterin des Büros, Assistentin der Leitung, Verwaltungsleiter, Verwaltungsangestellter, juristische Referentin, Referentin im Bereich Jugend und Bildung, Referentin für EU-Förderpolitik, Beraterin EU-Förderpolitik und Sachbearbeiter für Förderpolitik.

Staff of the office include: Head of the office, Assistance to the Head of office, Head of administration, Administrator, Legal advisor, Advisor in the field youth and education, Policy Officer for EU Funds, Funding Counselor, Administrative Assistant.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Julia Eichler 13.09.2014 11.09.2015
Gisela De Vries 26.09.2014 24.09.2015
Johan Wagner 24.09.2014 22.09.2015
Doris Klingenhagen 14.02.2014 12.02.2015
Katrin HATZINGER 30.07.2014 28.07.2015
Ulrike Klose 13.02.2014 11.02.2015
Anne Mareike Müller 13.02.2014 11.02.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Unsere aktuellen Tätigkeitsfelder sind unserer Homepage (http://www.ekd.eu) sowie unserem Newsletter (http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/bruessel/newsletter/europa_newsletter.html) zu entnehmen.

For our current activities, please visit our Homepage (http://www.ekd.de/english/eu_office_brussels.html) or consult our Newsletter (http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/bruessel/newsletter/europa_newsletter.html).

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 9
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Das Brüsseler Büro ist unter anderem Mitglied der „European Platform on Asylum and Migration“ und hat die Geschäftsführung der „Working Group on EU Legislation” der Church and Society Commission der CEC inne. Des Weiteren unterstützt es aktiv die „European Sunday Alliance“.

The Brussels office is, amongst other networks, a member of the „European Platform on Asylum and Migration“ and manages the “Working Group on EU Legislation“ of the Church and Society Commission of CEC. Furthermore, it is an active supporter of the “European Sunday Alliance”.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 720.533
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 720.533
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Evangelische Kirche in Deutschland : 720.533
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Finanzierung durch die Evangelische Kirche in Deutschland, für Einzelheiten siehe: http://www.ekd.de/download/zahlen_und_fakten_2013.pdf

Financing by the Protestant Church in Germany, for further details see: http://www.ekd.de/download/zahlen_und_fakten_2013.pdf

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.