Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Health Level Seven International Foundation

Inschrijvingsnummer in het register 61847893620-94
Inschrijvingsdatum: 19-5-10 16:25:24

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 20-5-13 7:51:34
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 20-5-13 7:51:34


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Health Level Seven International Foundation
Acroniem: HL7 Foundation
Rechtsvorm: Incorporated not for profit
Website: http://www.HL7.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Charles Jaffe
Functie: Chief Executive Officer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Catherine Chronaki
Functie: General Secretary

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Washtenaw Avenue Suite 227 3300
48104 Ann Arbor. Michigan
VERENIGDE STATEN
Telefoon: (+1) 7346777777
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: HL7 Europe
Square de Meeus 38/40
1000 Brussels
Belgium
Website: www.HL7.eu
E-mail: EUoffice@HL7.org
T:+32(0)24016125
F:+32(0)24016868

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: HL7 provides standards for interoperability that improve care delivery, optimize workflow, reduce ambiguity and enhance knowledge transfer among all of our stakeholders, including healthcare providers, government agencies, the vendor community, fellow SDOs and patients. In all of our processes we exhibit timeliness, scientific rigor and technical expertise without compromising transparency, accountability, practicality, or our willingness to put the needs of our stakeholders first.
The mission of HL7 is to provide the best and most widely used standards in healthcare.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


eHealth Week
IHE connectathon
eHealth Governance Initiative
Semantic Healthnet Project
eHealth Stakeholders Group

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 4.000
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • IERLAND
 • ITALIË
 • LUXEMBURG
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • ROEMENIË
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • VERENIGDE STATEN
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
CEN, ISO, ANSI, HL7, EFMI

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 35.526
waarvan gefinancierd door de overheid: 35.526
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 7.630
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
support from HL7 international : 27.896
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.