Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

British Blood Transfusion Society

Id-nummer i registret: 61831506556-53
Registreringsdag: 02/09/2011 19:33:01

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 17:27:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 17:27:30
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

British Blood Transfusion Society

BBTS

Charity

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Lloyd Street North, MSP
Manchester
M15 6SE Manchester
STORBRITANNIEN

(+44161) 2327999

    Juridiskt ansvarig

David Noble

Executive Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

David Noble

Executive Director

    Mål och uppdrag

The BBTS is the professional body for people working in all areas of blood transfusion, encompassing staff from hospitals and from the UK blood services. It has over 1,500 members and is a registered charity and company. The Societies main objective is to advance the study of all aspects of blood transfusion for the public benefit, and to promote research, development and innovation.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

n/a


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Events, journal publication, education programmes

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Ekonomi och finans
  • Folkhälsa
  • Forskning och teknik
  • Transeuropeiska nät
  • Utbildning

    Medlemskap


    Ekonomiska uppgifter

04/2014  -  03/2015

0 €

0 €

0 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

We believe the contributions we make to public health are indirect and not through a specific European institution.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.