Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

British Blood Transfusion Society

Id-nummer i registret: 61831506556-53
Registreringsdag: 2011-09-02 19:33:01

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-20 10:36:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-20 10:36:38


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: British Blood Transfusion Society
Förkortning: BBTS
Associationsform (rättslig ställning): Charity
Webbplats: http://www.bbts.org.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: David Noble
Befattning: Executive Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: David Noble
Befattning: Executive Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Lloyd Street North Manchester MSP
M15 6SE Manchester
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44161) 2327999
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The BBTS is the professional body for people working in all areas of blood transfusion, encompassing staff from hospitals and from the UK blood services. It has over 1,500 members and is a registered charity and company. The Societies main objective is to advance the study of all aspects of blood transfusion for the public benefit, and to promote research, development and innovation.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Events, journal publication, education programmes

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 03/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 0 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

We believe the contributions we make to public health are indirect and not through a specific European institution.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.