Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

British Blood Transfusion Society

Identifikavimo numeris Registre: 61831506556-53
Registracijos data: 02/09/2011 19:33:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 17:27:30
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 17:27:30
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

British Blood Transfusion Society

BBTS

Charity

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Lloyd Street North, MSP
Manchester
M15 6SE Manchester
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44161) 2327999

    Teisiškai atsakingas asmuo

David Noble

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

David Noble

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

The BBTS is the professional body for people working in all areas of blood transfusion, encompassing staff from hospitals and from the UK blood services. It has over 1,500 members and is a registered charity and company. The Societies main objective is to advance the study of all aspects of blood transfusion for the public benefit, and to promote research, development and innovation.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

n/a


 

Non

Non

Non

Non

Non

Events, journal publication, education programmes

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Bendrieji ir instituciniai reikalai
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Švietimas
  • Transeuropiniai tinklai
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms


    Finansiniai duomenys

04/2014  -  03/2015

0 €

0 €

0 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

0 €

We believe the contributions we make to public health are indirect and not through a specific European institution.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.