Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

British Blood Transfusion Society

Tunnistenumero rekisterissä: 61831506556-53
Rekisteröintipäivä: 2.9.2011 19:33:01

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.8.2013 13:54:57
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.8.2013 13:54:57


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: British Blood Transfusion Society
Lyhenne: BBTS
Organisaation oikeudellinen muoto: Charity
Internet-osoite: http://www.bbts.org.uk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: David Noble
Tehtävä organisaatiossa: Executive Manager

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: David Noble
Tehtävä organisaatiossa: Executive Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Lloyd Street North Manchester MSP
M15 6SE Manchester
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44161) 7180907
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The BBTS is the professional body for people working in all areas of blood transfusion, encompassing staff from hospitals and from the UK blood services. It has over 1,500 members and is a registered charity and company. The Societies main objective is to advance the study of all aspects of blood transfusion for the public benefit, and to promote research and development.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Events, journal publication, education programmes

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Tutkimus ja teknologia

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2012 - 03/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 0 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.