Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Česká společnost ornitologická

Identifikavimo numeris Registre: 61686814225-69
Registracijos data: 10.9.22 11.17.28

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.26 05.24.00
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.26 05.24.00


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Česká společnost ornitologická
Akronimas: ČSO
Teisinis statusas: spolek
Svetainė: http://www.birdlife.cz

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Zdeněk Vermouzek
Pareigos: ředitel

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Zdeněk Vermouzek
Pareigos: ředitel

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Na Bělidle  34
150 00 Praha 5
ČEKIJOS RESPUBLIKA
Telefono numeris: (+420) 777 330 355
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Hlavním poslaním a cílem ČSO je ochrana přírody a krajiny a životního prostředí, zejména ochrana a výzkum ptáků a jejich prostředí a dále ekologická výchova a vzdělávání vlastních členů i veřejnosti.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


ochrana přírody

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 2 200
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
  • ČEKIJOS RESPUBLIKA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
BirdLife International

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 257 000
viešųjų lėšų dalis: 26 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 16 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 8 000
rada vědeckých společností : 2 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 231 000
- dovanotos lėšos: 13 000
- narystės mokesčiai: 23 000
nadační příspěvky : 17 000
vlastní hospodářská činnost : 178 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.